Přejít k hlavnímu obsahu

Jak (ne)uzavřít rozhodčí doložku | rady

18. Listopad 2020
Jak (ne)uzavřít rozhodčí doložku | rady

Jak (ne)uzavřít rozhodčí doložku | rady. Když někdo poruší vaše práva, můžete se obrátit na soud. Existují ale i případy, kdy váš spor nemusí rozhodovat soud, ale tzv. rozhodčí soud (který se soudem jako takovým má jen pramálo společného), případně bude rozhodovat rozhodce. Na nástrahy rozhodčího řízení by vás měl upozornit náš článek.

1

Rozhodčí doložka

Právo obrátit se na "klasický" soud vyplývá ze zákona. Pokud mají být majetkové spory ze smlouvy řešeny v rozhodčím řízení, musí to být ve smlouvě výslovně ujednáno. Ujednání ve smlouvě, že případné spory z vaší smlouvy bude rozhodovat rozhodčí soud nebo rozhodce, se nazývá rozhodčí doložka. Vyloučíte tak pravomoc českých soudů, které by jinak byly příslušné k projednání a rozhodnutí věci.

2

Text rozhodčí doložky

Rozhodčí doložka musí být písemná, ústní dohoda by vždy byla neplatná. Ujednání (zpravidla připojené na konec smlouvy nebo je součástí smluvních podmínek) může vypadat například takto: "Strany smlouvy se domluvily, že veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení. Strany smlouvy pro tyto případy jmenují rozhodcem pana Jana Nováka, bytem Holasická 32, Praha 5. Rozhodčí řízení proběhne v Praze, na základě písemných dokumentů a bez ústního jednání. Rozhodčí nález bude vynesen bez písemného odůvodnění."

3

Nástrahy

Až dosud se zdá všechno v pořádku. České soudnictví je zahlcené, často zdlouhavé, tak proč se mu dobrovolně nevyhnout. Toto řešení vás ale může připravit o klid i nemalé peníze!

Proč?

a) Rozhodcem může být občan ČR (nebo cizinec), který je způsobilý k právním úkonům. Není to trochu málo? Teoreticky tak může být rozhodcem člověk, který nemá ani maturitu, natož aby vystudoval práva a měl potřebnou praxi v oboru!

b) Odvolání, dovolání, obnova řízení... Nic z toho rozhodčí řízení nezná! Rozhodčí řízení je jednoinstanční. Na základě vykonatelného rozhodčího nálezu může exekutor zahájit exekuci na váš majetek (pokud nesplníte dobrovolně a ve stanovené lhůtě to, co vám ukládá rozhodčí nález).

c) Vztah druhé strany smlouvy (například banky) a rozhodce bývá zřejmý - Banka "dává práci" rozhodci, rozhodce může mít motivaci rozhodovat v její prospěch.

4

(Ne)uzavření rozhodčí doložky

Možná si teď říkáte, že je nakonec lepší neuzavřít rozhodčí doložku a případný spor (kdy vy můžete být žalobcem, ale i žalovaným) tak řešit před soudem. Možná byste se divili, kolik rozhodčích doložek jste již podepsali. S autobazarem, s bankou, pojišťovnou, se stavební firmou... Možností je celá řada. Rozhodčí doložka se zpravidla ukrývá ve smluvních podmínkách, které obecně nikdo nečte. Můžou si ji uzavřít i dvě fyzické osoby mezi sebou.

5

Závěr

Co z toho plyne? Pokud uzavřete smlouvu, jejíž součástí je rozhodčí doložka, ve známé bance nebo v pojišťovně, zpravidla se nemusíte bát. Pokud ale jste například živnostník a uzavíráte s jiným podnikatelem smlouvu o dílo, pak dohlédněte na to, aby rozhodčí doložka ve smlouvě raději nebyla. Taky by se mohlo stát, že za každý den prodlení (případně za malou nesrovnalost) budete žalováni u rozhodce, který může být pravou rukou žalobce. Na internetu je plno příkladů, kdy tak lidé přišli dokonce o stovky tisíc korun. Rozhodčí doložky ve smlouvách kritizuje i Evropská unie. Je jen na vás, jestli podepíšete.

Tipy

Pokud si berete půjčku u menších společností, vždy si pozorně přečtěte smlouvu, jestli neobsahuje rozhodčí doložku!

Rozhodovat mohou i stálé rozhodčí soudy. To jsou instituce prověřené a poskytují podobné záruky, jako klasický soud.

Varování

Článek slouží k informativním účelům.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak odstoupit od smlouvy | rady
Jak odstoupit od smlouvy | rady
Jak odstoupit od smlouvy | rady. Platně uzavřete smlouvu a najednou zjistíte, že byste od ní nejraději odstoupili. Třeba proto, že druhá strana neplní…
Jak reklamovat ojeté auto | rady
Jak reklamovat ojeté auto | rady
Jak reklamovat ojeté auto | rady. Nová auta jsou drahá a rychle ztrácejí na hodnotě. Proto se mnoho lidí uchyluje k nákupu ojetých aut. V autobazarech…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.