Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se vyznat ve zkratkách všech titulů a hodností

04. Leden 2023
Jak se vyznat ve zkratkách všech titulů a hodností

Jak se vyznat ve zkratkách všech titulů a hodností? Víte, jak je psát a jejich nositele oslovovat? Přehled všech titulů a hodností.

Akademických titulů, stejně jako policejních a vojenských hodností je celá řada. Následující řádky vám poradí, jak se v záplavě různých zkratek vyznat, a především, jak s nimi nakládat v psané podobě i při živé konverzaci. Někdo si totiž na správné oslovení, jak v textu, tak během rozhovoru, velmi zakládá. Tím, že tuto dovednost budete perfektně ovládat, můžete se vyhnout zbytečnému faux-pas.

1

Akademické tituly

Psaní všech akademických titulů, které lze získat na vysokých školách v České republice, upravuje zákon o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.).

Tituly psané před jménem

Akademické tituly se píší vždy před jménem. Od něj je odděluje pouze mezera, čárka se mezi nimi nepíše. Před jménem se tak uvádí tituly získané v bakalářských (Bc.) a magisterských programech (např. Ing.), stejně tak si je před jméno píší ti, kteří složili rigorózní zkoušky a pyšní se tak tzv. malým doktorátem (JUDr.). Před jméno patří také vědecko-pedagogické tituly, které se na rozdíl od těch akademických píší s malým počátečním písmenem (doc.). V méně formálních dokumentech se lze setkat i se zkratkou dr., která označuje absolventy, kteří své studium ukončili rigorózní zkouškou. Nejde však o oficiální titul, tato zkratka je navíc zavádějící. Lze si ji splést s absolventy doktorského studia (Dr.) a neuvádí ani žádné informace o tom, ve které oblasti byl titul získán.

Tituly psané za jménem

Naopak za jménem se uvádí akademicko-vědecké tituly, tedy ty, které náleží absolventům postgraduálního studia (doktorského programu), končícího obhajobou disertační práce. Tyto tituly (Ph.D.) se z obou stran oddělují čárkou a ve větě se tak chovají jako přístavek. Za jméno patří také zkratka DiS., náležící absolventům vyššího odborného studia. Tato zkratka se užívá pro diplomované specialisty a je pro všechny obory vyššího odborného studia stejná. Opět se z obou stran odděluje čárkami.

Pořadí titulů v psaném textu

To, jak za sebou jednotlivé tituly psát, žádné nařízení neupravuje. Je však zažitou zvyklostí, že vyšší titul má přednost a píše se tak první (JUDr. Ing. Jméno Příjmení). Pokud někdo uvádí dva tituly stejné hodnoty, více vlevo napíše ten, který získal dříve. Mezi stejné tituly se vkládá buď znak & nebo latinská spojka et. (Mgr. et Mgr.). Přednost před akademickými tituly má vždy vědecko-pedagogická hodnost (doc. Ing. Jméno Příjmení). Při výskytu více zkratek za jménem záleží opět na tom, v jakém pořadí je absolvent získal. V některých případech (typicky kombinace titulů Bc. a Ing.) se nižší titul neuvádí.

Přehled zkratek akademických titulů

Zkratka

Význam

Kde se píší

Bakalářské tituly

 

 

Bc.

bakalář

před jménem

BcA.

bakalář umění

před jménem

Magisterské tituly

 

 

Ing.

inženýr

Před jménem

Ing. Arch.

inženýr architekt

před jménem

MUDr.

doktor medicíny

před jménem

MVDr.

doktor veterinární medicíny

před jménem

Mgr.

magistr

před jménem

MgA.

magistr umění

před jménem

Tituly po složení rigorózní zkoušky

 

 

JUDr.

doktor práv

před jménem

PhDr.

doktor filozofie

před jménem

RNDr.

doktor přírodních věd

před jménem

PharmDr.

doktor farmacie

před jménem

ThLic.

licenciát teologie

před jménem

ThDr.

doktor teologie

před jménem

Akademicko-vědecké tituly

 

 

ThD.

doktor teologie

za jménem

Ph.D.

doktor

za jménem

dr. h. c.

čestný doktorát

za jménem

Vědecko-pedagogické tituly

 

 

doc.

docent

před jménem

prof.

profesor

před jménem

Setkat se můžeme i s tituly, které se dnes již neudělují. Jsou to ak. arch. / akad. arch. (akademický architekt), ak. mal. / akad. mal. (akademický malíř), ak. soch. / akad. soch. (akademický sochař) a bývalé označení člena Československé akademie věd akad. (akademik). Jedná se o akademické tituly psané před jménem.

Neudělují se už ani akademicko-vědecké tituly CSc. (kandidát věd) a DrSc. (doktor věd). Tyto tituly se psaly za jménem.

2

Vojenské a policejní hodnosti

Zkratky vojenských a policejních hodností se píší výhradně před jménem. Pokud se se touto zkratkou uvádí i akademický titul, přednost má a jako první se píše vojenská či policejní hodnost (mjr. Ing. Jméno Příjmení).

Přehled zkratek vojenských hodností

Mužstvo

 

voj.

vojín

sv. (svob.)

svobodník

Poddůstojníci

 

des.

desátník

čet.

četař

rtn.

rotný

Praporčíci

 

rtm.

rotmistr

nrtm.

nadrotmistr

prap.

praporčík

nprap.

nadpraporčík

št. prap (šprap.)

štábní praporčík

Nižší důstojníci

 

por.

poručík

npor.

nadporučík

kpt.

kapitán

Vyšší důstojníci

 

mjr.

major

pplk.

podplukovník

plk.

plukovník

Generálové

 

brig. Gen.

brigádní generál

genmjr.

generálmajor

genpor.

generálporučík

arm. gen.

armádní generál

Přehled zkratek policejních hodností

Praporčíci

 

rtn.

rotný

stržm.

strážmistr

nstržm.

nadstrážmistr

pprap.

podpraporčík

prap.

praporčík

nprap.

nadpraporčík

Důstojníci

 

ppor.

podporučík

por.

poručík

npor.

nadporučík

kpt.

kapitán

mjr.

major

pplk.

podplukovník

plk.

plukovník

Generálové

 

brig. gen.

brigádní generál

genmjr.

generálmajor

genpor.

generálporučík

3

Oslovování

Při oslovování má vždy přednost nejvyšší dosažený titul. Hierarchie akademických titulů začíná titulem bakalář, pokračuje přes magisterské tituly, absolventa tzv. malého doktorátu, doktory a končí docentem a profesorem. Odpovídá pořadí, které je uvedené v tabulce s přehledem titulů. Osoby s titulem, jehož název obsahuje „doktor“, oslovujeme pane doktore/paní doktorko. Ženy vždy oslovujeme ženskou variantou titulu (paní inženýrko).

Před tituly má přednost akademická či jiná funkce (rektor, děkan, ředitel, předseda). Spojovat oslovení pomocí titulu či funkce a příjmení (paní inženýrko Nováková) není běžné, užívá se pouze titul, nebo funkce.

Při oslovování příslušníků vojenských či policejních jednotek se dává přednost jejich hodnosti před případným titulem.

Příklady oslovení

Ing. Novák – pane inženýre

Ing. Novák, Ph.D. – pane doktore

Doc. Ing. Novák, Ph.D. – pane docente

Tipy

Zákon neuvádí žádné pokyny, jak nakládat s psaním zkratek zahraničních titulů.

Liší se tak především psaní a nepsaní teček a mezer po tečce. Platí však, že tyto tituly píšeme za jménem. Zahraničních titulů existuje velké množství.

Mezi ty nejčastější patří:

 • BA –⁠ Bachelor of Business Administration (bakalář managementu)
 • MBA –⁠ Master of Business Administration (magistr managementu)
 • BPA –⁠ Bachelor of Public Administration (bakalář veřejné správy)
 • MPA –⁠ Master of Public Administration (magistr veřejné správy)
 • B.Th. –⁠ Bachelor of Theology (bakalář teologie)
 • M.Th. –⁠ Master of Theology (magistr teologie)
 • B.A. –⁠ Bachelor of Arts (bakalář humanitních věd)
 • M.A. –⁠ Master of Arts (magistr humanitních věd)
 • BSc. –⁠ Bachelor of Science (bakalář věd)
 • MSc. –⁠ Master of Science (magistr věd)
 • BLaw, LL.B. –⁠ Bachelor of Laws (bakalář práv)
 • MLaw, LL.M. –⁠ Master of Laws (magistr práv)
 • MMed. –⁠ Master of Medicine (magistr medicíny)
 • M.D. –⁠ Doctor of Medicine (doktor medicíny)
 • Dipl.‑Ing. –⁠ Diplom-Ingenieur (inženýr)
 • EngD. –⁠ Doctor of Engineering (doktor technických věd)
Autor: redakce
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak pěstovat pepřinec | rady
Jak pěstovat pepřinec | rady
Pepřinec – Peperomia z čeledi Piperaceae, čili pepřovníkovité je oblíbenou pokojovou rostlinou, která může mít mnoho podob, protože existuje asi šest…
Jak pečovat o brýle | rady
Jak pečovat o brýle | rady
Jak pečovat o brýle | rady. Brýle jsou nejen důležitým dioptrickým pomocníkem, ale také stylovým doplňkem a mnohdy také nemalou investicí. Každé brýle…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.