1

I když v češtině užíváme tři varianty uvozovek: dvojité „ “, jednoduché , ‘ a boční » « (případně i jednoduché boční › ‹), používáme zejména uvozovky dvojité „ “.

2
Obrázek není k dispozici

Tyto tvary uvozovek: “ ”, " " jsou nesprávné! Nikdy je nepoužívajte, pokud vám to technické možnosti dovolují. Uvozovky píšeme nejprve dole před uvozovaným textem „ a nahoře na konci uvozovaného textu “. Na klávesnici správný tvar uvozovek píšeme pomocí kláves SHIFT a uvozovky pravo nahoře (obvykle klávesa „ů“). Chceme-li tedy uvozovat větu, pak takto: „Včera jsem přišel domů pozdě.“

3

Uvozujeme-li celou větu, druhé uvozovky píšeme až za interpunkčním znaménkem (tečka, otazník, vykřičník).

4

Pokud končí citovaná věta otazníkem či vykřičníkem, nepíšeme zde před druhou uvozovkou čárku (např. „Že jsem měl velká očekávání?“ divil se Luboš.).

5

Chceme-li uvozovat přímou řeč, použijeme tento tvar: Přišel zákazník a zeptal se: „Máte mléko?“

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (16 votes)