Přejít k hlavnímu obsahu

Jak uzavřít manželství

05. Květen 2011

Podle Českého statistického úřadu je nejfrekventovanějším dnem svatebních obřadů sobota, nejžádanějším měsícem pak červenec. Před svatbou snoubence čekají i některé povinnosti. Jestliže hodláte uzavřít sňatek, postupujte podle tohoto návodu.

1

Na snoubencích je zásadní rozhodnutí, zda chtějí uzavřít sňatek občanský, nebo církevní. Občanský sňatek lze uzavřít před:

- starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem, nebo
- starostou, místostarostou obce, městské části hl. m. Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, anebo
- primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva hl. m. Prahy nebo statutárního města.

2

Vyberte místo a termín uzavření manželství. Je nezbytné obrátit se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo spadá, jestliže manželství snoubenci chtějí uzavřít občanskou formou.

3

Na matričním úřadě předložte následující dokumenty:

- platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
- rodný list,
- doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
- výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
úmrtní list zemřelého manžela,
- doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství
- jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
- osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Jestliže snoubenci hodlají uzavřít církevní sňatek, musí požádat o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření sňatku církevní formou. Bez tohoto osvědčení sňatek nelze uzavřít!

4

Vyplňte formuláře, které dostanete na matričním úřadě. Oficiální dotazník k uzavření manželství si můžete stáhnout na konci tohoto návodu. Druhou část vyplňuje matrikář.

5

Jestliže snoubenci nemají trvalý pobyt v České republice, musí se připravit na poplatky. Uzavření manželství je zpoplatněno částkou 3 000 Kč, jestliže oba nemají trvalý pobyt v ČR, a 2 000 Kč, jestliže jen jeden z páru nemá trvalý pobyt v ČR. Stejně tak si připravte 1 000 Kč, pokud hodláte uzavřít sňatek mimo úředně určenou místnost. V ostatních případech není žádný poplatek stanoven.

6

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků.

7

Manželům je vydán oddací list.

Autor: chorche
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak naplánovat svatební obřad | rady
Jak naplánovat svatební obřad | rady. Když už se člověk rozhoupe k svatbě, chce, aby byla dokonalá. Na tento den se totiž nezapomíná. Nachystat takovo…
Jak se vyrovnat s nevěrou
Málokdy v běžném životě přemýšlíme o tom, že by nás partnerka či partner mohli podvést. Možná nás to napadne, ale raději tuhle myšlenku zatlačíme, ale…
Jak se rozdělují svatební výročí
Nevíte, které výročí právě se svou láskou slavíte? Je hezké, když se manželé při každém výročí obdarují drobným dárkem, muži většinou darují květinu a…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.