Přejít k hlavnímu obsahu

Jak na majetkové dohody manželů | rady

11. Listopad 2020

Jak na majetkové dohody manželů | rady. Předmanželská smlouva, majetková dohoda, majetková smlouva mezi manžely. Ať již tento druh smlouvy uzavřené mezi manžely nazveme jakkoliv, jedná se vlastně vždy o to samé a stejně tak i jejich účel je vždy stejný, a to zúžit, rozšířit, změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné jmění. Důvodem vzniku těchto smluv je především snaha předejít možným tahanicím o majetek v případě rozvodu, popř. ji často uzavírají osoby, které jsou společníky nějaké obchodní společnosti a ručí za její závazky celým svým majetkem.

1

V případě, kdy manželé či snoubenci nemají žádnou takovou smlouvu sepsanou (samozřejmě ve formě notářského zápisu – o tom dále) vzniká společné jmění manželů (dále jen SJM) současně se vznikem manželství – v tomto okamžiku je SJM tedy naprosto prázdné a první věci, které do SJM připadnou jsou většinou svatební dary. Veškerý majetek, který každý z manželů nabyl před vznikem manželství zůstává výlučně v jeho vlastnictví.

2

Jestliže je ale zájem změnit rozsah majetku a závazků tvořící SJM, musí se manželé vydat k notáři a uzavřít smlouvu ve formě notářského zápisu, připravte se tedy na poplatky s tímto spojené. Nikdy však nezapomeňte, že co se týče nemovitostí, nabývá smlouva účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí! Podle Občanského zákoníku je také upraveno, že manželé mohou takovouto smlouvou vyhradit vznik SJM ke dni zániku manželství. V tomto případě SJM prakticky nevznikne, jelikož okamžikem vzniku SJM je zánik manželství.

3

Avšak, jestli už se radujete, že tímto předejdete v budoucnu veškerým problémům, podívejte se ještě na Občanský zákoník, kde je uvedeno, že manželé se mohou vůči jiné osobě na smlouvu uvedenou v předcházejících odstavcích odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám. Pokud si tedy jeden z manželů půjčí peníze a neseznámí věřitele s majetkovou smlouvou a následně nechce peníze vrátit, nemůže se druhý z manželů na tuto smlouvu odvolat, jelikož věřiteli nebyl její obsah znám.

4

V zákoně dále stojí, že pokud není prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů.

Tento text slouží pouze k informativním účelům!

Autor: Aleš
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak na společné jmění manželů | rady
Jak na společné jmění manželů | rady. Každý, kdo uzavírá manželství musí počítat s tím, že od toho okamžiku jeho vlastnické vztahy už nebudou tak jedn…
Jak vybrat svatební dar | tipy
Jak vybrat svatební dar | tipy. Vybrat svatební dar bylo vždycky těžké. Dnes, kdy navíc lidé ve většině případů spolu již dávno bydlí, jsou tradiční s…
Jak uzavřít manželství | rady
Jak uzavřít manželství | rady. Podle Českého statistického úřadu je nejfrekventovanějším dnem svatebních obřadů sobota, nejžádanějším měsícem pak červ…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.