Přejít k hlavnímu obsahu

Jak volit

08. Říjen 2014

Svobodné volby jsou základním znakem demokracie. Volební právo je třeba využít a aktivně se voleb zúčastnit. Jste-li prvovolič, pak jsou následující řádky určeny právě vám. Základní pravidla jak volit, jsem vám shrnula do následujícího článku.

1
V jakých případech můžeme volitÚčastnit se můžete přímé volby prezidenta, voleb do Europarlamentu, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, do Senátu Parlamentu České republiky, do krajských zastupitelstev, do zastupitelstev měst a obcí.
2
Kde se volíNa území České republiky probíhají volby ve volebních místnostech. Ty bývají většinou zřízeny na městských či obecních úřadech, školách, mateřských školách či knihovnách. Jaká volební místnost je ta vaše, se dozvíte podle svého trvalého bydliště. Volební místnosti jsou rozděleny podle oblastí či obvodů. V zahraničí můžete volit na konzulátech České republiky nebo na zastupitelských úřadech, kde jsou volební místa zřízena.
3
Kdo může volitVolit může každý plnoletý občan České republiky. Volit můžete i v případě, kdy vám bude rovných 18 let druhý (závěrečný den) voleb. Volit může rovněž občan jiného členského státu Evropské unie s přechodným nebo trvalým pobytem na území České republiky, který zažádal a byl zapsán do stálého seznamu voličů. Každý volič musí hlasovat osobně. Zastupování na základě plných mocí a jiných úředně potvrzených dokumentů není přípustné.
4
Prokázání totožnostiAbyste mohli volit, musíte volební komisi prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky. Prokázat se můžete platným občanským průkazem nebo také platným cestovním pasem, který by měla volební komise rovněž uznat. Pokud jste občanem jiného členského státu Evropské unie, musíte prokázat svou totožnost s státní občanství Průkazem o povolení k trvalému pobytu občana v České republice nebo Potvrzením o přechodném pobytu občana v České republice nebo cestovním dokladem. Pokud neprokážete svou totožnost a státní občanství pomocí vyžadovaných dokladů, pak Vám není hlasování umožněno a nemůžete se voleb zúčastnit.
5
Jak probíhají samotné volbyVe volební místnosti na vás bude čekat volební komise. S sebou musíte mít volební lístky, v případě potřeby (že volíte na jiném místě, než kam spadáte svým trvalým bydlištěm) voličský průkaz a platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud jste občanem jiného členského státu Evropské unie, pak se jedná o potřebné doklady viz bod 4. Pokud jste neobdrželi volební lístky v modré obálce do schránky na adresu svého trvalého bydliště, pak nezoufejte. Volební komise má k dispozici hlasovací lístky, které si po prokázání totožnosti a státního občanství můžete od komise vyžádat. Příslušný člen volební komise vám předá úřední obálku opatřenou razítkem. S hlasovacími lístky a obálkou se odeberete za plentu. Zde vyberte hlasovací lístek strany či kandidáta, kterého chcete volit. V případě voleb do Poslanecké sněmovny můžete na hlasovacím lístku navíc zakroužkovat až 4 kandidáty, které upřednostňujete – můžete jim udělit tzv. preferenční hlas. Rovněž ve volbách do zastupitelstev krajů, měst a obcí můžete zakroužkovat preferované kandidáty. Hlasovací lístek vložte do úřední obálky, zalepte. Poté obálku hoďte do volební urny. Pamatujte si, že hlasování musí probíhat vždy za plentou. Systém, kdy volič neodchází za plentu a hlasovací lístek vkládá veřejně, je zakázán. Hlasování je dle zákona tímto neplatné. Za plentou by měl být volič rovněž sám a neměl by být doprovázen jednou či více osobami. V tomto případě je hlasování opět neplatné. Na správný průběh hlasování dohlíží volební komise. Více informací o systému hlasování ve volbách do zastuptelstev měst a obcí nelazente v článku Jak na volby - komunální volby 2014.Více informací o systému voleb do krajských zastupitelstev naleznete v článku Jak na volby - krajské volby 2012.
6
Voličský průkazO voličský průkaz žádejte na příslušném obecním úřadě v místě vašeho trvalého bydliště. Zažádat můžete osobně nebo písemně. Žádný formulář pro žádost o vydání voličského průkazu neexistuje. V případě písemné žádosti si ji musíte naformulovat sami. Jedinou podmínkou je, že váš podpis musí být úředně ověřen. V případě písemné žádosti můžete žádat nejpozději 7 dní před zahájením voleb, v případě osobního vyřizování můžete o voličský průkaz zažádat nejpozději 2 dny před zahájením voleb. Voličský průkaz vám umožňuje volit na jakémkoliv volebním místě v ČR nebo v zahraničí.
7
Jak volit v zahraničíJak jsem psala výše. Pokud chcete volit v zahraničí, musíte si zažádat na příslušném obecním úřadě (pod který spadáte podle místa svého trvalého bydliště) o zápis na zvláštní seznam voličů vedeném příslušným zastupitelským úřadem v místě pobytu. S sebou si vezměte platný průkaz vaší totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Žádat o zápis na seznam, můžete nejpozději 40 dnů před zahájením voleb. Mnohem jednodušší je zažádat o voličský průkaz, který vám umožňuje volit kdekoliv na území ČR a taktéž i v zahraničí.
8
Neplatný hlasPokud neoznačíte na hlasovacím lístku ani jednu volební stranu a ani jednoho kandidáta, pak je váš hlas neplatný. Svůj hlas zneplatníte i ve chvíli, kdy jej nevložíte do urny v označené úřední obálce, vložíte-li do urny více hlasovacích lístků nebo vložíte-li do urny hlasovací lístek, který je roztržen nebo nějakým způsobem poškozen.

Máte-li trvalé bydliště v České republice, ale bydlíte dlouhodobě v zahraničí, zajděte na příslušný zastupitelský úřad, tam Vás vyškrtnou z místního seznamu voličů. Poté si stačí vyřídit pouze voličský průkaz a můžete volit v zahraničí.

V případě, že vám zdravotní stav neumožňuje zúčastnit se voleb, můžete požádat, aby volební komise přišla k vám.

Na voličský průkaz si dávejte pozor. V případě ztráty vám duplikát nevystaví. Vystavit duplikát voličského průkazu nelze.

Autor: chiquita | Zobrazit autorská práva

Foto: ODS

Hodnocení

Když je nával, volební komise neuhlídá všechno, ale jjít za plentu a lístky upravit, to patří k volbám.

Dobrý den, voličský průkaz je možné použít jen ve volbách do Senátu.

Barbora (neověřeno) | Čt, 09/18/2014 - 21:27

Dobry den je mozne vyuzit volicsky prukaz do komunalnich voleb?dekuji

Marie T. (neověřeno) | Čt, 05/08/2014 - 17:50

Při volbách do Evropského parlamentu 2014 můžu volit pouze v místě trvalého bydliště nebo je možnost vyřídit si voličský průkaz a volit kdekoliv na území ČR?

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Volby do Senátu Parlamentu ČR se konají spolu s komunálními volbami v pátek a sobotu 10. a 11. října 2014. Voliči svými volebními hlasy obmění jednu t…
Obrázek není k dispozici
Krajské volby 2012 se uskuteční pátek a sobotu 12. a 13. října 2012. Krajské volby 2012 rozhodnou o tom, kdo bude spravovat váš kraj, nepodceňujte pro…
Jak zazimovat levanduli | rady a tipy. Levandule je trvalka, která na našich zahradách zdomácněla a její pěstování není náročné. Přesto bych…