Přejít k hlavnímu obsahu

Jak žádat vrácení daru

24. Listopad 2010

Darovali jste někomu počítač, kolo nebo třeba chalupu a obdarovaný se k vám začal chovat hrubě? V praxi není nic neobvyklého na tom, že syn, kterému rodiče darovali byt, najednou cítí svou převahu a začne být agresivní.

1

Darování

Abyste mohli žádat dar zpátky, musíte nejdříve někoho obdarovat. Pamatujte si, že zatímco k darování je třeba projevu vůle alespoň dvou lidí (jeden daruje, druhý dar přijímá), odvolání daru je jednostranné. Čili při vrácení daru záleží jen na vás a vašem rozhodnutí, ne na obdarovaném.

2

Podmínky, které musí být splněny

Nemůžete žádat vrácení daru bez dalšího. Dar je totiž v zásadě neodvolatelný, což souvisí s právní jistotou obdarovaného. Představte si, že by vám někdo (zpravidla rodiče) daroval rodinný dům, vy byste v něm spokojeně bydleli, opravili si ho a přitom by stačilo jediné požádání (libovůle) ze strany původního majitele a dům byste museli vrátit. Śílená představa, že?

3

Dárce se může domáhat vrácení daru jen v jediném případě: Obdarovaný se chová k němu (k dárci) nebo ke členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

Zákon už neuvádí, kdo přesně je členem rodiny. Syn, sestřenice, prastrýc, matčina sestřenice? Ne. Soudy dovodily, že pod pojem "člen rodiny" nespadá každý, zejména ne široká rodina. Členem rodiny je tak manžel, rodiče, děti (případně vnuci..), sourozenci. Když někdo, komu jste darovali třeba rodinné šperky, fyzicky napadne vašeho bratrance, nemůžete z tohoto důvodu odvolat dar.

4

3 letá promlčecí doba

Právo odvolat dar se promlčuje v obecné tříleté promlčecí době. Pokud vás obdarovaný například hrubě pomluvil, fyzicky napadnul, neposkytnul vám pomoc, máte tři roky na to, abyste zažádali o vrácení daru. Když se později objeví další důvod pro odvolání daru (třeba vás opět napadne), zase běží (další) tříletá lhůta.

5

Odvolání daru

Njedříve musíte dar odvolat, až potom můžete žádat, ať je vám fakticky vydán. Zákon neříká, jak přesně odvolat dar. Ani teoretici se úplně neshodují- někteří říkají, že darování nemovitosti musí být odvoláno písemně, jiní tvrdí, že stačí ústní forma. Ať už se rozhodnete pro ústní nebo písemnou formu, vždy uveďte důvod, pro který dar odvoláváte.

6

Darovací vztah zaniká okamžikem, kdy projev vaší vůle (například dopis doručený obdarovanému s tím, že odvoláváte dar a z jakého důvodu) dojde obdarovanému. Pokud jste proto darovali vnukovi lyže, dar odvolali a on vám lyže nevrátil, vlastníkem jste vy, nikoli vnuk.

7

Co dělat, když obdarovaný nechce dar vrátit

Pokud jste svůj dar odvolali a obdarovaný na to nijak nereagoval, můžete se bránit soudní cestou. Soud tedy určí (deklaruje), že jste vlastníkem daru vy, nikoli obdarovaný. Než podáte žalobu, obdarovanému jen pohrozte jejím podáním. Zdůrazněte mu, že bude nejen muset vrátit dar, ale i uhradit náklady soudního řízení.

8

Žádat vrácení daru může jen dárce

Právo žádat vrácení daru je osobním právem dárce, proto zaniká jeho smrtí a nepřechází na dědice.

Ne každé porušení morálky je důvodem pro vrácení daru! Pamatujte si, že zákon žádá hrubé porušení dobrých mravů.

V případě, že předětem vrácení daru byla nemovitost, musí být navíc učiněn záznam v katastru nemovitostí.

Článek je pouze informativní.

Autor: Zuzana B.
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak mít po ruce aktuální zákony
Ačkoli se může zdát, že poslanci a senátoři vlastně nic nedělají a že se jenom hádají, naším parlamentem projdou ročně stovky zákonů, které více či mé…
Obrázek není k dispozici
Jak reklamovat nevhodný vánoční dárek
Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody. Předvánoční čas ale neodmyslitelně spojen právě s nakupováním, stresem a stáním ve frontě, ať už na kapra neb…
Obrázek není k dispozici
Jak se bránit prohlídce tašek v obchodě
Nákupní centrum plné lidí, nedostatek nákupních vozíků a beznadějně vyprodané zboží ve slevě, kvůli kterého jste do supermarketu vůbec přišli, vám urč…
Obrázek není k dispozici
Jak napsat darovací smlouvu
Darovací smlouva je oboustranný právní vztah, jehož znaky jsou bezúplatný převod vlastnictví nemovitosti či movité věci a dobrovolnost. Darovací smlou…