Přejít k hlavnímu obsahu

Jak zadržet cizí věc do doby, než dlužník zaplatí? | rady

13. Listopad 2020

Jak zadržet cizí věc do doby, než dlužník zaplatí? | rady. Někdo má vůči vám dluh a odmítá ho uhradit. Vy ale máte shodou okolností u sebe jeho věc, kterou byste mu jinak museli vydat. Ať už je to osobní auto, šperk nebo kniha, „návod“,jak si legálně věc ponechat až do vyrovnání dluhu poskytuje občanský zákoník. Slovy zákona se jedná o zadržovací (neboli retenční) právo a podrobnosti naleznete v ustanoveních občanského zákoníku. A teď už k institutu zadržení blíže:

1

Pamatujte si, že ne každá věc je způsobilá zadržení. Zásadně se jedná o cizí movitou věc, kterou máte vy jako věřitel ve své moci (právník by řekl v detenci). Vyloučeny jsou tedy všechny nemovitosti. Takže tenisovou raketu nebo jízdní kolo svého dlužníka zadržíte, cizí zahradu, byt ani chalupu nikoli.

2

Zadržovací právo slouží k zajištění vaší splatné pohledávky. Pokud jste někomu půjčili peníze a on vám je má vrátit až za týden, nemůžete dnes ani zítra zadržet jeho majetek. I když dopředu tušíte nebo dokonce víte, že vám z nějakého důvodu nezaplatí. Zákon připouští jedinou výjimku- pohledávka nemusí být splatná, pokud bylo proti dlužníku zahájeno insolvenční řízení.

3

Jak vlastně zdržet cizí movitou věc? Výhodou zadržovacího práva je, že vzniká jednostranně. Pokud jsou splněny výše popsané předpoklady, věc si prostě necháte ve své moci. Je jedno, jestli zůstane v šuplíku, dáte ji do garáže nebo jinam. Nepotřebujete souhlas dlužníka, smlouvu, nic podobného! Stačí, že vy chcete, tj. rozhodný je projev vaší vůle.

4

Zadržovací právo vám vzniklo. Teď je vaší povinností vyrozumět dlužníka o zadržení věci a důvodech, proč věc zadržujete. Osobně, telefonicky, e-mailem. Jak chcete. Zákon vyžaduje písemné vyrozumění dlužníka jen tehdy, pokud smlouva, na základě které máte věc u sebe, byla písemná. Takže pokud zadržíte motorku, kterou vám dlužník vypůjčil na základě písemné smlouvy, oznamte mu písemně, že ji od dnešního dne zadržujete a z jakého důvodu (například protože vám dluží 10.000 Kč a odmítá zaplatit).

5

Pamatujte si, že pokud dlužníka takto nevyrozumíte, zadržovací právo přesto vzniklo a trvá. Ale dlužník by po vás mohl chtít náhradu škody, která mu vznikla z důvodu, že o zadržení nevěděl.

6

Někdo vám dluží peníze, takže mu odejmete věc a zadržíte ji do doby, než zaplatí. Co na to říká zákon? Takové jednání zákon výslovně zakazuje! Nemůžete platně zadržet věc, kterou máte ve své moci neprávem, například jste se jí zmocnili lstí.

7

O zadrženou věc se starejte s péčí řádného hospodáře. Opatrujte ji a chraňte před poškozením, ztrátou či zničením.

8

Mějte na paměti, že pokud se s dlužníkem nedomluvíte jinak, zadrženou věc nesmíte užívat. Takže jestli jste zadrželi prstýnek s diamantem a zítra se chystáte na ples, prstýnek nechte doma. Nemáte právo jej nosit bez souhlasu dlužníka. Dlužník ale může mít zájem na tom, ať věc užíváte. Například vám chce dokázat, že je schopen spolupráce. Takže dohoda s dlužníkem není nemožná.

9

Pokud vám dlužník přesto všechno dluh neuhradí, nemůžete věc prodat. Máte ale právo, aby věc byla prodána při výkonu soudního rozhodnutí. Z výtěžku budete uspokojeni přednostně před ostatními věřiteli. Jedná se ale o poměrně zdlouhavý (a hlavně ne nutný) proces, takže se s dlužníkem vždy snažte dohodnout.

10

Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky (dlužník vám uhradí dluh), zánikem zadržené věci (zadržená motorka shoří při požáru), anebo tím, že dlužníkovi věc prostě vydáte. Zadržovací právo zanikne i tehdy, pokud se s dlužníkem dohodnete na jiné jistotě (zadržujete mu kolo, které ale potřebuje k cestě do práce, takže vám dá třeba do zástavy kapesní hodinky, samozřejmě s vaším souhlasem).

11

A na závěr jeden učebnicový příklad zadržovacího práva: Necháte si opravit boty, ale když si pro ně za týden jdete, nemáte peníze na zaplacení opravy. Švec si boty ponechá do doby, než zaplatíte, čímž mu vznikne zadržovací právo.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady. Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuc…
Jak se vymanit z dluhové pasti | rady
Jak se vymanit z dluhové pasti | rady. Pokud jste se dostali do dluhové pasti, tak jste ve velmi nepříjemné situaci, ovšem i z této situace se lze dos…
Jak převzít dluh | rady
Jak převzít dluh | rady. Na základě smlouvy o převzetí dluhu nastupuje na místo dlužníka třetí osoba (přejímatel nebo-li nový dlužník), zatímco původn…
Jak uznat dluh - vzor | rady
Jak uznat dluh - vzor | rady. 21. století je mimo jiné specifické tím, že si lidé půjčují peníze. Na dům či byt, na auto, na dovolenou, na televizi. Č…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.