Přejít k hlavnímu obsahu

Jak získat podporu v nezaměstnanosti | rady

Jak získat podporu v nezaměstnanosti | rady

Jak získat podporu v nezaměstnanosti | rady. Pokud jste nezaměstnaní, můžete si požádat o podporu v nezaměstnanosti. Přesné podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti přitom stanoví zákon č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Pro podporu v nezaměstnanosti se přihlaste na úřadu práce v místě trvalého bydliště. Pokud jste dostali od posledního zaměstnavatele odstupné, počítejte s tím, že vám podpora v nezaměstnanosti bude přiznána až po několika měsících.

1

O podporu v nezaměstnanosti si musíte požádat na místně příslušném úřadu práce, přičemž příslušnost tohoto úřadu závisí na adrese vašeho trvalého pobytu.

2

Pro získání podpory v nezaměstnanosti je třeba splnit několik podmínek: nezaměstnaný se musí co nejdříve po ukončení pracovního poměru zaevidovat na příslušném úřadu práce a zde si podat písemnou žádost o poskytnutí této podpory. Dále musí být žadatel o podporu občanem České republiky a musí mít během dvou let předcházejících zařazení do evidence odpracováno minimálně dvanáct měsíců (s účastí na důchodovém pojištění).

3

Na podporu v nezaměstnanosti však nemá uchazeč nárok, pokud s ním byl v období šesti měsíců před zařazením do evidence ukončen pracovně právní vztah ze strany zaměstnavatele z důvodu hrubého porušení povinností. Dále nemůžete čerpat podporu v nezaměstnanosti, pokud pobíráte nemocenské dávky, starobní důchod nebo jste ve vazbě.

4

Pokud uchazeč od zaměstnavatele dostal při skončení pracovního poměru odstupné, podpora v nezaměstnanosti se nesnižuje, pouze se odsouvá doba její výplaty – pokud tedy dostal odstupné např. za tři měsíce, podpora v nezaměstnanosti mu bude vyplácena až po uplynutí třech měsíců od ukončení pracovního poměru.

5

Délka pobírání podpory (tzv. podpůrčí doba) závisí na věku uchazeče - do 50 let může uchazeč dostávat podporu pět měsíců, od 50 do 55 let osm měsíců a nad 55 let podpůrčí doba trvá jedenáct měsíců.

6

Výška podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání (dále jen „výdělek“) - první dva měsíce přitom činí podpora 65 % výdělku, další dva měsíce činí podpora 50 % výdělku a zbytek doby činí 45 % výdělku.

Tipy

Pro podporu rozvoje uchazečů se při rekvalifikaci podpora zvyšuje na 60 % výdělku.

Varování

Opačná situace nastává, pokud uchazeč sám podal výpověď ze zaměstnání nebo se se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru dohodl. V tomto případě se podpora naopak snižuje na 45 % výdělku, a to po celou podpůrčí dobu.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak se obléci na pohovor | tipy
Jak se obléci na pohovor | tipy
Jak se obléci na pohovor | tipy. Můžete být milí, charakterní a pracovití, jakmile ale zkazíte první dojem u potenciálního zaměstnavatele, šanci si sv…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.