Přejít k hlavnímu obsahu

Jak zřídit břemeno doživotního bezplatného užívání domu nebo bytu

Věcné břemeno bezplatného užívání domu (případně bytu) je jedním ze způsobů, jak získat bydlení zadarmo, byť je vlastníkem nemovitosti někdo jiný. Vlastníkem domu může být člen rodiny oprávněného z věcného břemene, ale taky to může být někdo úplně cizí. První případ je samozřejmě častější. Protože věcné břemeno bezplatného užívání nemovitosti jednostranně nezrušíte, dobře si předem rozmyslete, zda-li se zřízením břemene souhlasíte. A dále pamatujte, že se věcné břemeno zapisuje do katastru nemovitostí, čemuž musí být podřízen celý průběh zřízení věcného břemene.

1
UZAVŘETE PÍSEMNOU SMLOUVU Věcné břemeno musíte zřídit na základě písemné smlouvy. Může se jednat o samostatnou smlouvu, anebo můžete zřízení věcného břemene zkombinovat se smlouvou jinou. Pokud se například jako rodiče rozhodnete darovat dům svému dítěti, ale dům chcete až do své smrti bezplatně užívat (tj. zůstat v něm nadále bydlet), je vhodné uzavřít smlouvu darovací se zřízením věcného břemene. Vaše dítě se po zápisu do katastru nemovitostí stane vlastníkem nemovitosti a vám ve stejném okamžiku vznikne právo dům užívat až do konce života. Pokud byste se se svým dítětem (či svými vnuky) v budoucnu nepohodli, což se snadno může stát, byť si to dnes nepřipouštíte, nikdo vás nemůže z domu vyhodit. Uzavřete-li zároveň smlouvu darovací, můžete za dodržení zákonných podmínek dar odvolat. Obojí slouží jako "pojistka", že nezůstanete bez střechy nad hlavou. Na věcné břemeno dopadá známé přísloví "vlk se nažral a koza zůstala celá". Vy máte své bydlení jisté a vaše dítě, které se stalo majitelem nemovitosti, může do domu s klidem investovat, protože ví, že mu patří.
2
VYMEZTE VĚCNÉ BŘEMENO Aby smlouva byla určitá a tedy platná, musíte dostatečně věcné břemeno vymezit. Ve smlouvě je nutné definovat obsah i rozsah věcného břemene. Zůstaneme-li u předešlého příkladu, je možné, že jako rodiče darujete svému zletilému dítěti rodinný dům. Dům má dva byty, sklep, půdu, garáž a zahradu. Vám přitom stačí k bydlení byt v přízemí, sklep na nářadí a chcete využívat zahradu. Proto zřídíte břemeno bezplatného doživotního užívání pouze k těmto prostorám a druhý byt s podkrovím darujete bez dalšího. Případně můžete zřídit věcné břemeno k celé nemovitosti. Záleží jen na vás a na vašich potřebách. Smluvně navíc můžete rozsah věcného břemene měnit, samozřejmě souhlasí-li druhá strana.
3
NÁVRH NA VKLAD Aby věcné břemeno platně vzniklo, je třeba ho zapsat do katastru nemovitostí. Až do konce roku 2012 si můžete návrh napsat sami, aniž byste museli použít formulář. Návrh na vklad práva odpovídajícímu věcnému břemeni doručte na katastr nemovitostí, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Přílohou musí být smlouva v počtu o dva kusy větším, než je počet účastníků řízení. Uzavíráte-li např. jako manželé se synem výše zmíněnou darovací smlouvu se zřízením věcného břemene, je třeba katastru nemovitostí doručit 1 x návrh a 5 x darovací smlouvu se zřízením věcného břemene (z toho jednou s úředně ověřeným podpisem). Podpis vám úředně ověří např. u notáře nebo na poště (respektive všude tam, kde je označení Czech POINT). Poplatek za návrh na vlak je 1.000,- Kč.
4
KDYŽ KATASTR NEMOVITOSTÍ VKLAD ZAPÍŠE Po zápisu práva odpovídající věcnému břemeni se u nemovitosti vyznačí, že je zatížena právy třetí osoby. Pokud by vlastník nemovitosti v budoucnu dům prodal, jinak dále převedl nebo by například zemřel a dům by zdědila třetí osoba, vaše právo dům užívat zůstává v nezměněném rozsahu zachováno. Ze zákona nemáte jako oprávněni z věcného břemene jen práva, ale i povinnosti. Pokud s vlastníkem či vlastníky není dohodnuto jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat dům k bydlení, povinen nést přiměřeně náklady na jeho zachování a opravy. Užívá-li však věc i její vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání. Je proto vhodné si upravit již ve smlouvě, jak se budete finančně podílet na údržbě domu. Věcné břemeno ze zákona zanikne, nastanou-li takové trvalé změny, že věc již nemůže sloužit potřebám oprávněné osoby. Přechodná nemožnost výkonu práva naopak zánik věcného břemena nezpůsobuje. Je-li například dům při povodni i několik měsíců po ní neobyvatelný, vaše věcné břemeno nezaniká. Shoří-li dům při ničivé požáru, věcné břemeno zanikne.

Věcné břemeno může být bezúplatné, ale lze zřídit i za peníze. Úplatně se zřizuje typicky tehdy, když sousedovi nevede k domu veřejná cesta, ale musí přejít či přejet přes váš pozemek.

Věcná břemena jsou upravena v občanském zákoníku, konkrétně v § 151n - § 151p.

Článek má informativní charakter, redakce nenese odpovědnost za případnou škodu.

Autor: Zuzana B. | Zobrazit autorská práva

Foto: SPX1MSD; zdroj: Pixmac; ID: 000001991781

Hodnocení
Hana (neověřeno) | Po, 06/17/2019 - 16:22

Dobrý den, teta mi před 3 lety darovala dům, věcné břemeno nechtěla, ale užívá samostatně 2 místnosti, zrekonstruovali jsme si podkroví a začali jsme rekonstruovat i zahradu a okolí domu. Teta nám začala dělat naschvály, nekomunikuje, vadí jí, že děláme v domě pořádek a předěláváme dům podle našich potřeb. Zajímalo by mne, jestlli může bez mého vědomí ( jsem majitelka) podat žádost na věcné břemeno k nemovisti.Podotýkám, že ji do místností, které užívá nijak nezasahujeme. Děkuji

Karel (neověřeno) | Pá, 01/09/2015 - 08:54

Dobrý den
Matka mi před rokem darovala dům s pozemkem, na který jsme zřídily její věcné břemeno práva doživotního užívání. Žije v něm sama a dle darovací smlouvy se zřízením věcného břemene má přístup ke všem darovaným nemovitostem.
Na dům i pozemek v současnosti uplatňuje nárok užívání i má sestra.(garážování, ukládání věcí, volný přístup).
Mám dojem, že pokud toto není upraveno smlouvou, nemá sestra žádná uživatelská ani vlastnická práva. Pouze právo navštěvovat matku a starat se o ní (vyživovací povinnost). Zajímalo by mě i jak je to s přístupem na pozemek a do domu, bez přítomnosti matky a vlastníka (já) a bez mého souhlasu.
Děkuji - Složitá životní zkušenost.

hanka (neověřeno) | Ne, 07/27/2014 - 11:09

DOBRÝ DEN, MAM DOTAZ BRATR ZDĚDIL PO RODIČÍCH DŮM TEDY SPÍŠ OTEC PO MATČINĚ SMRTI VŠE NECHAL BRATROVI A NÁM ŘEKL ŽE SE MÁME VZDÁT MAJETKU VE PROSPĚCH OTCE JÁ A MÉ 2 SESTRY A POTÉ VŠE DAROVAL BRATROVI JÁ SEM NEJMLADŠÍ A MÁM VĚCNÉ BŘEMENO NA UŽÍVÁNÍ DOMU ALE UŽ TAM SKORO 10 LET NEBYDLÍM JESTLI TO STÁLE PLATÍ NEBO TO TÍM PADÁ A MÁM TRVALÍ POBYT JINDE

Jasně odpovídá občanský zákoník: § 151n
(1) Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě.
(2) Věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti přecházejí s vlastnictvím věci na nabyvatele.
(3) Pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc, povinen nést přiměřeně náklady na její zachování a opravy; užívá-li však věc i její vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání.

Pavlína (neověřeno) | Út, 09/03/2013 - 22:58

Dobrý den prosím vás o radu jak si vysvětlit zprávně u věcného břemena výlučné bezplatné doživotní užívání?Rodiče darovali v roce 2004 rodinný dům a od té doby nám nechtějí přidávat peníze na elektřinu,vodu a vůbec na nic.

Další zajímavé články

Jak na zdravější pečenáče
Jak na zdravější pečenáče | recept. Jistě znáte pečenáče, oblíbené kousky ryb osmažené v trojobalu a naložené na sladkokyselo. Ty kupované bohuže…