Co je potřeba

Identifikátor a overovací heslo od komisára

1

Sčítací komisári začali 13. mája 2011 navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu. Sčítací komisár odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá - formuláre pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Od sčítacieho komisára prevezmete tieto sčítacie tlačivá:

a) A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena domácnosti,
b) B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť,
c) C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu za každý dom jedno sčítacie tlačivo.

2

Dôležitý je tzv. rozhodný okamih. Rozhodujúcim okamihom sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011, ku ktorému sa zisťujú údaje uvedené v zozname. Všetky udalosti, akými sú narodenie dieťaťa, úmrtie, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a pod., ktoré sa udejú do polnoci 20. mája 2011, majú občania zapisovať do sčítacích formulárov. Všetky udalosti, ktoré sa udejú po polnoci 20. mája 2001, budú už predmetom zisťovania v ďalšom sčítaní - v roku 2021.

3

Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením ustanovila čas sčítania od 13. mája 2011 do 6. júna 2011. Formuláre pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 v listinnej podobe sa majú vypĺňať od 21. mája 2011 do 6. júna 2011. Pozor: údaje v elektronickej forme cez internet sa budú zisťovať od 21. mája 2011 do 29. mája 2011 - teda máte menej času.

4

Elektronické sčítanie je možné prostredníctvom špeciálnej internetovej stránky www.scitanie2011.sk. Ak sa definitívne rozhodnete vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára. Od 21. mája 2011 otevrete túto internetovú stránku: www.scitanie2011.sk a vložíte svoj identifikátor. Tzv. identifikátor a overovací heslo ste dostali do komisára.

Varování

Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 si verejnosť po prvý raz v histórii bude môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplní v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. V elektronickej forme budú k dispozícii okrem slovenčiny aj v anglickom jazyku a v jazykoch národnostných menšín (maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom).

Štatistický úrad Slovenskej republiky informuje, že údaje, ktoré poskytne Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011, nie je v súčasnosti možné získať z iných zdrojov. Týka sa to napríklad údajov o vzdelaní, ekonomickej aktivite, dochádzke za prácou a do školy či o úrovni bývania. Pri Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 platí: Opíš prítomnosť, ovplyvníš budúcnosť.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.5
Average: 4.5 (4 votes)