Přejít k hlavnímu obsahu

Jak čerpat prostředky z EU fondů | rady

Jak čerpat prostředky z EU fondů | rady. Vstupem do Evropské unie jsme získali jako občané České republiky možnost získávat a čerpat prostředky z fondů EU. Tuto možnost máme již od roku 2004. Lhůta pro vyčerpání evropských peněz je stanovena na rok 2013.

1

Co jsou to fondy EU

Strukturální fondy EU jsou hlavním nástrojem pro realizaci evropské politiky. Hlavním principem evropské politiky je srovnání hospodářských a sociálních rozdílů mezi členskými zeměmi EU. Evropská unie disponuje celkem třemi hlavními fondy: - Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) - Evropský sociální fond (ESF) - Fond soudržnosti (FS)

2

Jak velkou částku ČR z fondů získá Pro aktuální období tj. 2007 – 2013 je ve fondech pro Českou republiku vyčleněno 26,69 miliard eur. Jedná se o vysokou sumu, která je určena pro podporu a realizaci jednotlivých operačních programů.

3

Operační program

Operační program je mezistupněm mezi strukturálním fondem a konkrétním žadatelem o finanční podporu. Česká republika si vybrala celkem 26 operačních programů, které pokrývají jednotlivé oblasti, do kterých je potřeba směřovat finanční podporu ze strukturálních fondů.

4

Řídící orgány operačních programů

Operační program je vlastně oficiální dokument, který schvaluje evropská komise. V těchto dokumentech je vyřešena otázka, co je potřeba v České republice rozvíjet, na jaké konkrétní oblasti a v jakém termínu má být finanční podpora zaměřena. Projekty se neposuzují nahodile a podle toho, jak jednotlivé žadatele napadnou. Posuzují se podle tzv. prioritních os, které vyplývají z operačních programů. Správcem operačního programu je jeho řídící orgán. V našich podmínkách se jedná o resortní ministerstva a regionální rady regionů soudržnosti. Ministerstva se zaměřují na tematické projekty, jako jsou např.: - ochrana životního prostředí - podpora a rozvoj zaměstnanosti - vzdělávání obyvatelstva - podpora podnikání, vědy a výzkumu - aj. Regionální rady regionů soudržnosti se zaměřují na projekty, které zajišťují rozvoj předmětného regionu, jedná se např.: - rozvoj infrastruktury v daném regionu - rozvoj určitého podnikatelského sektoru v daném regionu - vytvoření průmyslových zón v daném regionu - rozvoj cestovního ruchu - aj.

5

Projekt

Pokud chcete žádat o finanční prostředky z fondů EU, musíte zpracovat projekt, který předložíte hodnotící komisi. Ta je přímo podřízena řídícímu orgánu, který spravuje předmětný operační program, pod který váš projekt spadá. Vámi zpracovaný projekt je hlavní dokument, ve kterém uvádíte, jaké aktivity budou financovány z dotačních peněz a jakých cílů chcete s jejich pomocí dosáhnout. Musíte samozřejmě směřovat k naplnění cílů daného operačního programu a přispět tak k rozvoji a realizaci evropské politiky. Zpracování projektu není příliš náročnou záležitostí. Žádost odesíláte v elektronické podobě. Každý řídící orgán spravující operační program má bravurně zpracovanou prováděcí dokumentaci, ve které naleznete podrobný návod a instrukce, jak projektovou dokumentaci zpracovat. Prováděcí dokumentace je veřejně dostupná, můžete si ji stáhnout na webových stránkách řídících orgánů OP ( tj. ministerstva, regionální rady regionů soudržnosti). Při zpracování projektové dokumentace můžete narazit na určité problémy nebo komplikace. Odpovědní zaměstnanci řídících orgánů OP jsou povinni vám poskytnout bezplatné konzultace k projektu. Setkáte-li se s odmítnutím nebo s vlažným přístupem ze strany úředníků, nenechte se odbít.

6

Kdy žádat

Operační program je příliš obecný pojem, který zahrnuje širokou oblast působnosti. Z tohoto důvodu jsou operační programy rozděleny do prioritních os, které blíže specifikují a určují konkrétní oblasti, kde bude finanční podpora v určitém časovém horizontu směřována. Musíte tedy pečlivě sledovat, kdy bude vyhlášena výzva v rámci prioritní osy, která zahrnuje vaši oblast působnosti a do které váš projekt zapadá.

7

Kdo může žádat

Projekty mohou předkládat: - obce - kraje - ministerstva - podnikatelé - vlastníci dopravní infrastruktury - neziskové organizace - školy - výzkumná centra - aj.

8

Závěr

Hlavním předpokladem pro realizaci projektu z finančních prostředků strukturálních fondů EU, je dobrý nápad, který poslouží k rozvoji ekonomického a sociálního sektoru v ČR. Samotné členění operačních programů a jejich působnosti není tak složité, jak se může na první pohled zdát. Nezalekněte se administrativního procesu. Každý řídící orgán OP má na svých webových stránkách podrobné návody, informativní brožury a aktuální články, ve kterých naleznete vše potřebné. Pokud ani na webových stránkách nenaleznete potřebné informace, obraťte se na úředníky řídícího orgánů OP a požádejte o osobní konzultaci.

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.