Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat faktura a co musí obsahovat | rady

Jak má vypadat faktura a co musí obsahovat | rady

Jak má vypadat faktura a co musí obsahovat | rady. Začátek podnikání s sebou přináší nejen životní zkušenost, ale také spoustu povinností. Jednou z nich je správný způsob fakturace.
Jak má faktura vypadat a jaké náležitosti musí obsahova,t vám poradí následující řádky.

1

Druhy fakturace

Rozlišujeme dva druhy faktur: - faktura, kterou vystavuje fyzická osoba – podnikatel - faktura, kterou vystavuje soukromá společnost – s.r.o. nebo akciová společnost – a.s. V obou případech je nutné, aby vystavovatel faktur dodržoval určitá pravidla, která vyplývají ze zákona.

2

Hlavička faktury

V záhlaví faktury je zapotřebí, abyste uvedli pořadové číslo faktury. Většinou udáváme pořadové číslo faktury a rok, ve kterém je faktura vystavována – př. 01/2009. Soukromé firmy, které mají zaveden účetní systém udávají na fakturu číslo, které bylo k dané zakázce systémem přiděleno – př. 20091001. Dodavatel, odběratel Pod pořadovým číslem faktury vypište údaje o dodavateli služeb a jejich odběrateli. V tomto případě neopomeňte vypsat následující: - název (jméno a příjmení, název firmy) - adresa, sídlo firmy - IČ, DIČ - zda-li je uvedená ze stran plátce DPH

3

Platební podmínky

Do tohoto odstavce napište datum vystavení faktury, datum zdanitelného plnění (plátce DPH) a datum splatnosti faktury. Dalšími povinnými údaji jsou forma úhrady, zda-li hotově nebo převodem. V případě platby formou převodu uveďte číslo účtu dodavatele, variabilní nebo specifický symbol, pod kterým vy či účetní systém platbu evidujete, název a kód bankovního ústavu, u něhož účet vedete.

Předmět fakturace

Předmět fakturace můžete uvést obecně: př. Fakturujeme Vám poradenskou a konzultační činnost za měsíc říjen 2019. Můžete také předmět činnosti rozepsat o následující položky: - předmět zdanitelného plnění - cena za ks - počet ks - celkem, DPH - cena celkem s DPH.

4

Fakturovaná částka, podpisová doložka

V případě, že jste fyzická osoba podnikatel a nejste plátce DPH, tak pouze napište celkovou částku, kterou za provedené služby fakturujete. Pokud jste plátcem DPH, tak rozepište fakturovanou částku následujícím způsobem:

Mezisoučet

Cena bez daně

Sazba … % DPH Kč

Celkem k úhradě

Fakturu nezapomeňte podepsat a potvrdit razítkem. Povinnost stvrzení faktury razítkem nemají pouze fyzické osoby neboli OSVČ podnikající na ŽL. V závěru faktury můžete také vepsat údaje o osobě, která fakturu vyřizuje: jméno a příjmení, telefonický případně e-mailový kontakt.

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak vystavit zálohovou fakturu | rady
Jak vystavit zálohovou fakturu | rady
Jak vystavit zálohovou fakturu | rady. Téměř každý se již někdy ve svém životě setkal s fakturou. Ale jaký je rozdíl mezi standardní fakturou a faktur…
Jak se vyhnout švarcsystému | rady
Jak se vyhnout švarcsystému | rady
Jak se vyhnout švarcsystému | rady. Psala se devadesátá léta minulého století, když benešovský podnikatel ve stavebnictví Miroslav Švarc vymyslel, jak…
Jak na vklad společníka | rady
Jak na vklad společníka | rady
Jak na vklad společníka | rady. Aby mohla obchodní společnost vzniknout, fungovat a prosperovat, musíte do ní nejdříve investovat. Může se jednat o ně…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.