Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 pro OSSZ | návod

17. Listopad 2020
Jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 pro OSSZ | návod

Jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 pro OSSZ | návod. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 má povinnost Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podat ta osoba, která alespoň po část roku 2010 vykonávala samostatně výdělečnou činnost. Přehled o příjmech a výdajích musí být podán na tiskopisu, který si zde můžete stáhnout. Společně si také řekneme, jak přehled úspěšně a bez chyb vyplnit, a kdy jej nejpozději odevzdat.

Co je potřeba

Formulář ČSSZ Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010
Černé nebo modré kuličkové pero
Kalkulačku
Kopii daňového přiznání za rok 2010

1

Nezapomeňte na termín podání vyplněného formuláře. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 podejte do jednoho měsíce ode dne, v němž jste podali daňové přiznání. Nejpozději však do 30. dubna. Kdo nedodrží stanovenou lhůtu, bude muset zaplatit pokutu až 20 tisíc Kč.

2

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 musí být odevzdán pouze na tiskopise vydaným Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Stáhnout si oficiální tiskopis můžete na konci tohoto článku nebo o něj požádat na OSSZ.

3

Tiskopis má dvě strany. Na přední straně OSVČ vyplní identifikační údaje a vlastní výpočet pojistného. Druhá strana přehledu slouží k určení způsobu úhrady přeplatku či nedoplatku na pojistném a pro výpočet nové výše záloh.

4

Začneme přední stranou. Vybranou položku označte křížkem. Vyplňte základní identifikační údaje o sobě a o samostatné výdělečné činnosti. Přecházíme na část Údaje o daňovém základu OSVČ za rok 2010 a další údaje podle § 15 zák. č. 589/1992 Sb. Zde uveďte do řádku 21 Daňový základ. To je taková částka, která je rozdílem mezi vašimi příjmy a výdaji. Údaj jste vyplnili už v příloze 1 daňového přiznání. Nezapomeňte pak, že ř. 24 Průměrný měsíční daňový základ se vypočte tak, že řádek 21 vydělíte počtem měsíců, během kterých jste vykonávali samostatnou výdělečnou činnost.

5

Do ř. 26 Vypočtený vyměřovací základ uvede OSVČ, která v roce 2010 vykonávala jen hlavní samostatnou výdělečnou činnost, vypočtený vyměřovací základ jako 50 % daňového základu. OSVČ, která v roce 2010 vykonávala jen vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, a jejíž daňový základ z této činnosti nedosáhl rozhodné částky, ani se nepřihlásila k důchodovému pojištění na rok 2010, v řádcích 26 až 29 uvede 0. Rozhodná částka pro 12 kalendářních měsíců roku 2010 činí 56 901 Kč. OSVČ, která vykonávala v kalendářním roce 2010 hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, stanoví zvlášť vypočtený vyměřovací základ pro hlavní a pro vedlejší činnost. Vypočtený vyměřovací základ pro hlavní činnost se stanoví jako 50 % daňového základu z hlavní činnosti. Součin řádku 25 pro hlavní činnost a částky 0,5 zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru.

6

Řádek 28 (minimální vyměřovací základ) – vypočte se minimální vyměřovací základ pro výpočet pojistného. Pokud je řádek menší než 50 % vyměřovacího základu, bere se za minimum 50 % vyměřovacího základu.

7

Řádek 33 Pojistné na DP – pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na statní politiku zaměstnanosti činí 29,2 % vyměřovacího základu. Částku uvedenou v řádku 32 vynásobte 0,292 a zaokrouhlete na celé koruny směrem nahoru.

8

Podíváme se na druhou stranu. Tiskopis zároveň slouží jako žádost o vrácení přeplatku. Pokud vznikl přeplatek, určete si, jakým způsobem jej chcete vrátit. V části 6 přehledu vypočtěte výši záloh na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti pro rok 2011.

Tipy

Chcete-li být v roce 2010 nebo po část roku 2010 považován/a za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, označte křížkem, ve kterých kalendářních měsících ve Vašem případě trvala skutečnost rozhodná pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Využíváte-li služeb daňového poradce, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 můžete podat až do 30. července.

Varování

Pokud jste podali daňové přiznání např. 25. března 2011, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 musíte podat do 25. dubna 2011.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak vybrat daňového poradce | rady
Jak vybrat daňového poradce | rady
Jak vybrat daňového poradce | rady. Daně patří mezi choulostivá témata a to především pro podnikatele. Pro nezkušené lidí je podání správně vyplněného…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.