Přejít k hlavnímu obsahu

Jak na společné jmění manželů | rady

21. Říjen 2020
Jak na společné jmění manželů | rady

Jak na společné jmění manželů | rady. Každý, kdo uzavírá manželství musí počítat s tím, že od toho okamžiku jeho vlastnické vztahy už nebudou tak jednoduché – bude si muset zvyknout na to, že do jeho života výrazně zasáhne další institut občanského práva, společné jmění manželů.

1

Společné jmění manželů (dále jen „SJM“) vzniká okamžikem uzavření manželství a jeho subjekty jsou tedy jen a pouze manželé. (U registrovaného partnerství SJM nevzniká). K věcem tvořící SJM mají manželé vztah takový, že každý z manželů je vlastníkem celé věci, avšak je omezen stejným právem druhého manžela. (Tedy žádné podíly jako u podílového spoluvlastnictví zde neexistují. Manžel danou věc vlastní a může s ní jako vlastník zacházet, ale musí vzít v úvahu to, že je tu i druhý z manželů, který má k věci úplně stejné právo.) Obvyklou správu majetku náležejícího do SJM může vykonávat každý z manželů. V ostatních případech je třeba souhlasu obou manželů. Pokud by jeden z manželů takový úkon, který nespadá pod obvyklou správu majetku, učinil, může se druhý manžel dovolávat neplatnosti takového úkonu.

2

SJM tvoří :

a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství.

Výjimky :

- Majetek získaný dědictvím nebo darem.

- Majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela.

- Věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů.

- Věci vydané v rámci restituce majetku jednomu z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka.

b) Závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům vznikly za trvání manželství

Výjimky :

- Závazky týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich.

- Závazky jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

3

Závazky, které tvoří společné jmění manželů, zavazují oba manžele společně a nerozdílně. Jako příklad uveďme to, že věřitel, který manželům půjčil peníze může požadovat vrácení celé částky na kterémkoliv z manželů. Do SJM tedy nepatří pouze majetek, ale také závazky a práva! Společné jmění manželů zaniká zánikem manželství.

Tipy

Toto byly pouze základní informace ke společnému jmění manželů. Budeme pokračovat konkrétnějšími informacemi v článku s názvem Jak na majetkové dohody manželů.

 

Varování

Tento text slouží pouze k informativním účelům.

Autor: Aleš
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak na majetkové dohody manželů | rady
Jak na majetkové dohody manželů | rady
Jak na majetkové dohody manželů | rady. Předmanželská smlouva, majetková dohoda, majetková smlouva mezi manžely. Ať již tento druh smlouvy uzavřené me…
Jak řešit hypotéku po rozvodu | rady
Jak řešit hypotéku po rozvodu | rady
Jak řešit hypotéku po rozvodu | rady. Mnoho manželských párů realizuje svůj sen o bydlení díky hypotéce. Pro hypotéku je typické, že se nesplácí ani r…
Jak uzavřít manželství | rady
Jak uzavřít manželství | rady
Jak uzavřít manželství | rady. Podle Českého statistického úřadu je nejfrekventovanějším dnem svatebních obřadů sobota, nejžádanějším měsícem pak červ…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.