Přejít k hlavnímu obsahu

Jak na vydědění potomka | rady

Jak na vydědění potomka | rady

Jak na vydědění potomka | rady. Vztahy mezi rodiči a dětmi nejsou bohužel v reálném světě vždy ideální. Někdy chování potomka dosáhne tak společensky nepřijatelné hranice, že rodič začne přemýšlet o tom, že svému dítěti nedopřeje dědický podíl, na který má ze zákona nárok a tedy, že jej vydědí.

1

Vydědit lze jen potomka (nikoho jiného), jelikož je ze zákona neopomenutelný dědic, a tudíž má právo na svůj dědický podíl, kterého ho nelze zbavit tím, že bude v závěti opomenut. Snažit se vydědit někoho jiného (manželku, další příbuzné,…) je vyloučeno a navíc je to zcela zbytečné, protože v těchto případech stačí, aby daná osoba nebyla uvedena v závěti.

2

Potomka lze vydědit jen z těchto zákonem taxativně vymezených důvodů, a to když :

• V rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech.

• O zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl.

• Byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku.

• Trvale vede nezřízený život.

3

Listina o vydědění se musí vyznačovat stejnými formálními znaky jako závěť, může být pořízena :

• Vlastnoručně

• Nepořízená vlastnoručně za přítomnosti svědků

• Ve formě notářského zápisu

Musí v ní být jasně uveden důvod vydědění a musí být datována a podepsána.

4

Občanský zákoník navíc upravuje, že pokud zůstavitel v listině stanoví, vztahují se důsledky vydědění i na potomkovy děti. (tedy vnuky zůstavitele a jejich potomky).

Tipy

K vydědění je důležité přistupovat s rozmyslem a jen ve vážných případech. Je totiž nutné zvážit, zda chování a činy potomka skutečně spadají pod jeden z vymezených důvodů, proto je potřebné v listině o vydědění uvést konkrétní skutečnosti a činy, které by mohly jasně prokázat to, že potomek například vede trvale nezřízený život. To z toho důvodu, že ve většině případů je víc než pravděpodobné, že se vyděděný potomek po smrti zůstavitele obrátí na soud a bude se chtít svého práva na dědictví domoct.

Varování

Tento článek slouží pouze k informativním účelům.

Autor: Aleš
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak se bránit vydědění
Jak se bránit vydědění | rady
Jak se bránit vydědění | rady. Asi každý rodič má někdy pocit, že jeho výchova selhala a může mít se svým dítětem, a to i dospělým, velmi napjaté vzta…
Jak napsat závěť | rady
Jak napsat závěť | rady
Jak napsat závěť | rady. Závěť, poslední vůle či testament. Prostě jednostranný právní úkon, na základě kterého odkazujete majetek svým blízkým, kamar…
Jak sepsat závěť | rady
Jak sepsat závěť | rady
Jak sepsat závěť | rady. I když je smrt pro naši společnost víceméně tabu, pořízení závěti se ukazuje v mnoha případech jako rozumný krok. Závěť…
Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor. Platební rozkaz je spolu s rozsudkem a usnesením formou soudního rozhodnutí. Přitom můžeme rozlišovat platební rozk…