Přejít k hlavnímu obsahu

Jak napsat závěť | rady

Jak napsat závěť | rady. Závěť, poslední vůle či testament. Prostě jednostranný právní úkon, na základě kterého odkazujete majetek svým blízkým, kamarádce nebo i právnické osobě (například charitě). Jaké náležitosti ale musí závěť mít, aby byla platná?

Co je potřeba

- pero a papír

1

Různé závěti, různé náležitosti

Existuje tzv. vlastnoruční závěť (tj. závěť psaná vlastní rukou a bez svědků), závěť se svědky nebo závěť ve formě notářského zápisu. My se dále budeme věnovat jen tzv. vlastnoruční závěti, kterou můžete napsat sami doma a ke které nikoho nepotřebujete.

2

Forma

Vlastnoruční závěť musí být písemná. Musí být celá napsána vlastní rukou a taky datována a podepsána. Takže jestli chcete napsat závěť bez svědků, zapomeňte na počítač. Stačí vám obyčejná propiska a papír. Myslete na to, že závěť můžete mít doma uloženou třeba i několik desítek let. Proto ji pište tak, aby písmo příliš nevybledlo a bylo i po letech čitelné.

3

Společná závěť více lidí?

Závěť musíte napsat jen vy sami, neexistuje například společná závěť dvou manželů! Taková závěť by byla neplatná. Takže pokud chcete s manželem oba pořídit závěť, pořiďte ji nezávisle na sobě, čili každý svou.

4

Text závěti

Neexistuje žádný přesný vzor, jak by závěť musela vypadat. Nicméně z ní musí vyplývat minimálně to, KDO okazuje, KOMU odkazuje a CO odkazuje. Závěť musí obsahovat DEN, MĚSÍC a ROK, kdy byla podepsána, jinak je neplatná! A vše musí končit vaším PODPISEM. K textu za podpisem se nepřihlíží. Závěť může vypadat například takto: ZÁVĚŤ PODLE § 476A A NÁSL. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU JÁ, NÍŽE PODEPSANÝ PATRIK KRÁL, NAR. 30.7. 1981, BYTEM HRADECKÁ 56, OPAVA, TÍMTO PO ZRALÉ ÚVAZE ODKAZUJI VEŠKERÝ SVŮJ MAJETEK SVÉ SESTŘE PANÍ ILONĚ NOVOTNÉ, NAR. 4.8.1979, BYTEM TYRŠOVA 369, OPAVA. V OPAVĚ, DNE 28.5.2011 PATRIK KRÁL (podpis)

5

Modifikace

Samozřejmě nemusíte v závěti odkázat veškerý majetek. A nemusíte mít jen jednoho dědice. Takže například můžete odkázat veškerý majetek osobě A s tím, že osobě B z něj připadnou zlaté šperky s diamantem. Nebo můžete odkázat veškerý svůj majetek více dědicům a stanovit podíly, v jakých budou dědit.

6

Majetek v závěti neuvedený

Co se stane s majetkem, který jste v závěti neuvedli? Například odkážete někomu dům a auto, ale na motorku a peníze v hotovosti zapomenete. Nic se neděje, tento majetek se bude dědit podle zákona (existují 4 dědické skupiny). Takže pokud odkážete chatu a auto své sestře a jste svobodný a bezdětný, motorka a peníze připadnou vašim rodičům.

7

Dluhy

Kdo dědí, automaticky na něj přechází i dluhy. Ty se v závěti zpravidla neuvádějí. A není ani možné je vyloučit, ani závětí! Dědic proto nejen zdědí majetek, ale do výše ceny nabytého dědictví bude odpovídat i za vaše dluhy, které jste za života udělali. Takže pokud někomu v závěti odkážete 10.000 Kč a například po roce se přihlásí věřitel, kterému jste vy za vašeho života způsobil škodu 20.000 Kč, dědic mu nebude hradit 20.000 Kč, ale uhradí jen oněch zděděných 10.000 Kč.

8

Děti, respektive potomci

Potomci jsou tzv. neopomenutelní dědicové. Co to znamená? Představte si, že máte 20-letého syna a pořídíte závěť, v níž veškerý svůj majetek odkážete svému příteli. Potomek (zletilý i nezletilý) dědit obecně musí (až na výjimky)! Proto synovi připadne ta část majetku, na který má podle zákona nárok, a ve zbytku se uplatní závěť.

Pořídit závěť vždycky nemusí být tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Proto se nebojte obrátit na právníka (notáře).

Článek má pouze informativní charaker.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak na vydědění potomka | rady
Jak na vydědění potomka | rady. Vztahy mezi rodiči a dětmi nejsou bohužel v reálném světě vždy ideální. Někdy chování potomka dosáhne tak společensky…
Jak postoupit pohledávku | rady
Jak postoupit pohledávku | rady. Někdo má vůči vám povinnost něco plnit (zaplatit vám 3.000 Kč za vymalování bytu) a vy si s třetí osobou domluvíte, ž…
Jak zrušit závěť | rady
Jak zrušit závěť | rady. To, že jste jednou sepsali závěť, ještě neznamená, že ji nemůžete změnit, popř. zrušit. V praxi může být běžné, že někdo sepí…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.