Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se bránit vydědění | rady

Jak se bránit vydědění

Jak se bránit vydědění | rady. Asi každý rodič má někdy pocit, že jeho výchova selhala a může mít se svým dítětem, a to i dospělým, velmi napjaté vztahy. V některých případech to dokonce vyústí až ve vydědění potomka. Co to přesně znamená, a jak se tomu můžeme bránit?

1

Naše zákony uznávají pouze jasné, taxativní důvody, kvůli nimž lze potomka vydědit. Přesněji řečeno, vydědit lze pouze nepominutelné dědice, tedy naše děti a jejich potomky. Manželku, sourozence nebo jiné potenciální dědice vydědit nelze. Pokud nechceme, aby jim po naší smrti připadl náš majetek nebo jeho část, upravuje se to formou závěti. A jaké jsou důvody pro vydědění?

2

Tím prvním důvodem je skutečnost, že potomek neposkytl zůstaviteli potřebnou péči. Za druhé, potomek neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem. Chceme-li zabránit vydědění, nesmíme zapomínat na to, že i rodiče potřebují naši péči, zejména ve vysokém věku. Pokud jde o zájem, měl by být oboustranný, tedy patrný i ze strany rodičů. Jinými slovy to znamená, že rodič o dítě zájem má, ale zpětná vazba je neuspokojivá.

3

Třetím důvodem k vydědění je skutečnost, že potomek vede trvale nezřízený způsob života. Pod tím si každý nejspíš představí něco jiného, nicméně mělo by jít o chování zřetelně nevhodné, a především dlouhodobé, tedy zhruba v řádu let.

4

Pozor na to, pokud se dostanete do křížku se zákonem a dopustíte se trestného činu, který s ohledem na okolnosti svědčí o zvrhlé povaze potomka. Opět jde o poněkud obtížnější výklad, nicméně právo v tomto ohledu rozlišuje například mezi vraždou, znásilněním a brutální loupeží na straně jedné a například některými nedbalostními trestnými činy na straně druhé.

5

Také zadlužení a marnotratnost mohou být důvodem, proč se potomek nedočká žádného dědictví. Hrozí totiž nebezpečí, že by syn či dcera mohli špatně nakládat se svým zděděným podílem, ale vnoučata či pravnoučata zůstavitele nepřijdou zkrátka. Ačkoli syn či dcera nedostanou nic, tento podíl připadne jeho či jejím dětem, potažmo vnoučatům. Zjednodušeně řečeno se při vydědění přímí potomci „přeskočí“, ale jejich následovníci dostanou, co jim patří.

6

Chceme-li se vyhnout riziku, že nás rodiče vydědí, měli bychom se chovat tak, abychom nesplnili výše uvedené důvody, které k němu vedou.

Tipy

Pokud si nejste jisti výkladem zákona, poraďte se s advokátem, který přesně vymezí, co spadá do důvodů pro vydědění.

Autor: MARTI
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak na vydědění potomka | rady
Jak na vydědění potomka | rady
Jak na vydědění potomka | rady. Vztahy mezi rodiči a dětmi nejsou bohužel v reálném světě vždy ideální. Někdy chování potomka dosáhne tak společensky…
Jak na chorobnou žárlivost
Jak na chorobnou žárlivost
Chorobná žárlivost je přehnaná forma, kdy jeden z partnerů žárlí, aniž by měl jakýkoliv důvod. Mezi typické rysy patří například neustálé podezřívání…
Jak se pokusit být asertivním | tipy
Jak se pokusit být asertivním | tipy
Jak se pokusit být asertivním | tipy. Také jste se někdy v životě dostali do situací, kdy jste pěnili, ale neuměli jste se bránit? Mohou to být různé…
Jak naučit dítě smrkat | rady
Jak naučit dítě smrkat | rady
Jak naučit dítě smrkat | rady. I banální rýma se může proměnit v pekelný problém, když neumí dítě smrkat. To se pak neobejdeme bez odsávačky, a co si…
Jak motivovat dítě k pracovním návykům
Jak motivovat dítě k pracovním návykům
Dítě a pracovní návyky – to je cílený komplex činností a jeden z dílčích aspektů k získávání trvalých dovedností již v předškolním věku dítěte. Ty se…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.