Přejít k hlavnímu obsahu

Jak sepsat závěť | rady

Jak sepsat závěť | rady

Jak sepsat závěť | rady. I když je smrt pro naši společnost víceméně tabu, pořízení závěti se ukazuje v mnoha případech jako rozumný krok. Závěť má přednost před děděním ze zákona. Pokud nechcete, aby pozůstalí dědili tak, jak ukládá zákon, můžete to právě díky závěti upravit. Jinými slovy, závěť obsahuje vaši představu (přání), jak má být váš majetek rozdělen po vaší smrti mezi příbuzné, přesněji řečeno dědice.

1

Tím nejlepším a nejjistějším způsobem je, když navštívíte notáře a u něj závěť sepíšete. Nemusíte si dodatečně dělat zbytečné starosti, zda tento písemný, jednostranný akt svobodné vůle, který jste sepsali, obsahuje všechny potřebné náležitosti a zda je platný.

2

Kromě sepsání závěti u notáře existují i další možnosti, jak ji pořídit. Můžete ji sepsat vlastní rukou, nebo ji někomu nadiktovat – v tomto případě, kdy vaši poslední vůli zaznamená někdo jiný, je zapotřebí, aby u toho byli dva svědci.

Tento právní dokument obsahuje některé náležitosti, na něž nesmíte zapomenout. Jde zejména o místo, kde byla závěť sepsána, celé datum, kdy k tomu došlo, a také podpis. V závěti figurují dědici a jejich podíly na dědictví. To, co není předmětem závěti, podléhá v rámci dědického řízení dědickému zákonu.

3

Je užitečné vědět, že i když závěť vám dovolí odkázat například mnohamilionový majetek psímu útulku, protože nade vše milujete zvířata, existují určitá omezení. K nim patří skutečnost, že dědit po vás budou nepominutelní dědici, což jsou vaši potomci, případně potomci vašich potomků. Pokud se vám příčí myšlenka, že by vaše děti měly mít nárok na váš majetek po vaší smrti, neupravuje to samotná závěť, ale je nutno přistoupit k takzvanému vydědění. I tady ale platí některá důležitá pravidla, respektive omezení.

4

Ustavit závěť je rozumné zejména v případě, kdy chcete předejít případným sporům o majetek mezi dědici a dobré rodinné vztahy jsou pro vás důležitější než dělba majetku.

Je dobré vědět, že závěť můžete změnit, přesněji řečeno sepsat závěť novou, která má přednost před tou, která vznikla chronologicky před ní. A kolik za sepsání závěti u notáře zaplatíte? To upravuje vyhláška o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví. Pokud se rozhodnete ponechat závěť v úschově u notáře, počítejte s tím, že i tato služba je zpoplatněna.

 

Tipy

Než sepíšete závěť, nastudujte si, jaké má obsahovat náležitosti.

Pokud nelitujete výdajů, objednejte se u notáře, který s vámi závěť sepíše. 

Autor: MARTI
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak vybrat odsávačku mateřského mléka
Jak vybrat odsávačku mateřského mléka
Odsávačka mateřského mléka může být praktickým pomocníkem při kojení, ale neuvážený výběr Vám odsávání pěkně zkomplikuje. Ne nadarmo se říká, že odsáv…
Jak postupovat při celulitidě | rady
Jak postupovat při celulitidě | rady
Jak postupovat při celulitidě | rady. Žádné ženě asi není třeba vysvětlovat, co to celulitida nebo chcete-li „pomerančová kůže“ je, protože tento este…