Přejít k hlavnímu obsahu

Jak na vydědění potomka

Vztahy mezi rodiči a dětmi nejsou bohužel v reálném světě vždy ideální. Někdy chování potomka dosáhne tak společensky nepřijatelné hranice, že rodič začne přemýšlet o tom, že svému dítěti nedopřeje dědický podíl, na který má ze zákona nárok a tedy, že jej vydědí.

1

Vydědit lze jen potomka (nikoho jiného), jelikož je ze zákona neopomenutelný dědic a tudíž má právo na svůj dědický podíl, kterého ho nelze zbavit tím, že bude v závěti opomenut. Snažit se vydědit někoho jiného (manželku, další příbuzné,…) je vyloučeno a navíc je to zcela zbytečné, protože v těchto případech stačí, aby daná osoba nebyla uvedena v závěti.

2

Potomka lze vydědit jen z těchto zákonem taxativně vymezených důvodů (upraveno v §469a ObčZ.), a to když :

• V rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech.

• O zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl

• Byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku

• Trvale vede nezřízený život.

3

Listina o vydědění se musí vyznačovat stejnými formálními znaky jako závěť, může být pořízena :

• Vlastnoručně
• Nepořízená vlastnoručně za přítomnosti svědků
• Ve formě notářského zápisu

Musí v ní být jasně uveden důvod vydědění a musí být datována a podepsána.

4

Občanský zákoník navíc v §469a odst. 2 upravuje, že pokud zůstavitel v listině stanoví, vztahují se důsledky vydědění i na potomkovi děti. (tedy vnuky zůstavitele a jejich potomky).

K vydědění je důležité přistupovat s rozmyslem a jen ve vážných případech. Je totiž nutné zvážit, zda chování a činy potomka skutečně spadají pod jeden z vymezených důvodů, proto je potřebné v listině o vydědění uvést konkrétní skutečnosti a činy, které by mohly jasně prokázat to, že potomek například vede trvale nezřízený život. To z toho důvodu, že ve většině případů je víc než pravděpodobné, že se vyděděný potomek po smrti zůstavitele obrátí na soud a bude se chtít svého práva na dědictví domoct.

Tento článek slouží pouze k informativním účelům.

Klíčová slova: Vydědění závěť zůstavitel
Autor: Aleš
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak napsat závěť
Závěť, poslední vůle či testament. Prostě jednostranný právní úkon, na základě kterého odkazujete majetek svým blízkým, kamarádce nebo i právnické oso…
Obrázek není k dispozici
Jak žádat obnovu soudního řízení
I když soud jednou rozhodl, existují prostředky, jak jeho rozhodnutí zvrátit. Nabízí se samozřejmě podání odvolání, které je navíc řazeno mezi tzv. "ř…
Obrázek není k dispozici
Jak zaregistrovat ochrannou známku
Když zemřel první prezident České republiky, médii proběhla mimo jiné zpráva - Letiště si nechalo u Úřadu průmyslového vlastnictví zaregistrovat ochra…
Jak reklamovat ojeté auto | rady
Jak reklamovat ojeté auto | rady. Nová auta jsou drahá a rychle ztrácejí na hodnotě. Proto se mnoho lidí uchyluje k nákupu ojetých aut. V autobazarech…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.