1

Písemná plná moc

Zákon stanoví, kdy musí být plná moc udělena písemně:
- Pokud je třeba, aby právní úkon, ke kterému dáváte plnou moc, byl učiněn písemně (někoho zmocníte, aby za vás uzavřel kupní smlouvu na garáž, která musí být písemná)
- Pokud se netýká jen určitého právního úkonu (zmocníte někoho k jednání na úřadech, po dobu vaší měsíční nepřítomnosti).

V určitých případech musí být plná moc úředně ověřená, ale není to tak vždy! Pokud si nejste jisti v konkrétním případě, můžete nechat plnou moc ověřit, například u notáře.

2

Subjekty

V plné moci musíte vždy vymezit, kdo plnou moc udílí (zmocnitel) a komu (zmocněnec).

Plná moc může začínat například takto:

Já, Radim Novotný, narozen 29.5.1980, bytem Sovova 80, Přerov, tímto zmocňuji paní Kláru Nevřelovou, narozenou 1.2. 1986, bytem Sadova 56, Přerov k....

(Rodné číslo jako osobní údaj se zpravidla neuvádí, každopádně jeho použití je možné. Stejně tak je možné uvést číslo občanského průkazu a tím "lépe" specifikovat sebe i zmocněnce)

3

Více zmocněnců

Je možné udělit plnou moc více lidem? Ano, je to možné. Každopádně, pokud v plné moci neurčíte jinak, musejí všichni zmocněnci jednat společně. To by v praxi mohlo být komplikované, především z hlediska časového a organizačního. Pomoci si můžete například takto:

Oba výše zmínění zmocněnci jsou oprávněni jednat samostatně.

4

K čemu opravňujete

V plné moci musíte vymezit rozsah zmocněncova oprávnění, jinak je plná moc neplatná! Navažte proto na krok 2 například takto:

... přijímání všech písemností.
... jednání a hlasování na schůzích Společenství vlastníků bytových jednotek... (specifikace Společenství ).
... prodeji pozemku... (specifikace pozemku).
- k podání řádných i mimořádných opravných prostředků v soudním řízení... (specifikace řízení).

(Následuje datum a podpis)

5

Souhlas zmocněnce

Ideální je, pokud zmocněnec projeví souhlas s tím, že vás bude zastupovat, přímo v plné moci:

Výše uvedené zmocnění přijímám.

(Opět následuje datum a podpis)

6

Plná moc

Já, Radim Novotný, narozen 29.5.1980, bytem Sovova 80 (dále jen "zmocnitel"), Přerov, tímto zmocňuji paní Kláru Nevřelovou, narozenou 1.2. 1986, bytem Sadova 56, Přerov (dále jen "zmocněnec") k podání řádných i mimořádných opravných prostředků v řízení vedeném u okresního soudu v Přerově, číslo jednací 12C 29/2011-60.

V Přerově, dne 14.4.2011

zmocnitel (podpis)
-------------------------------------------

Tuto plnou moc přijímám.

V Přerově, dne 15.4.2011

zmocněnec (podpis)

Varování

Nikdy "dopředu" nepodepisujte prázdný papír s tím, že druhá osoba zformuluje plnou moc až podle běhu událostí (například během vaší zahraniční cesty)! Taky by se mohlo stát, že váš podpis bude zneužit k jiným účelům.

Článek je informativní.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.272725
Average: 4.3 (11 votes)