Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vyhledat rozhodnutí soudů online | rady

02. Prosinec 2020
Jak vyhledat rozhodnutí soudů online | rady

Jak vyhledat rozhodnutí soudů online | rady. V angloamerickém systému soudy nejen aplikují právo, ale především právo aktivně tvoří. V České republice i v okolních státech je tomu jinak; u nás zákony vytváří moc zákonodárná (v menší či větší součinnosti s mocí výkonnou) a soudy platné právo "pouze" aplikují na daný právní spor. Zákony však nemohou předvídat a tedy do detailu upravit každou situaci, která může v našem životě nastat. Případně je výklad daného zákonného ustanovení sporný (každá ze stran ale i odborníci si ustanovení vykládají jinak). A právě tyto mezery vyplňuje soudní praxe. Dostanete-li se do sporu a zákon nedává přesnou odpověď na čí straně právo je, pak nezbývá než zjistit, zda-li takový případ soudy již řešily, a jak rozhodly. Má-li být soudnictví spravedlivé, pak musí soudy rozhodovat ve stejných případech stejně a v podobných případech podobně. Odchýlí-li se soud od ustálené judikatury, měl by své rozhodnutí řádně zdůvodnit.

1

ZNÁM SPISOVOU ZNAČKU

Znáte-li spisovou značku rozhodnutí, máte napůl vyhráno. Takové rozhodnutí, bylo-li uveřejněno na internetu, můžete vyhledat a případně vytisknout během několika minut. Spisová značka může vypadat například následovně (uvedené spisové značky jsou smyšlené, tedy mohou, ale nemusejí existovat): - 18 Co 55/2012 - 5 To 55/2002 - I. ÚS 3858/2008 - 30 Az 55/2004 - 22 Cdo 1155/1999.

Předně je třeba upozornit, že ne všechna rozhodnutí soudů jsou přístupná online. Na internetu můžete bez větších problémů vyhledat rozhodnutí vyšších soudů (Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správní soudu), naopak u vrchních a krajských soudů budou veřejně přístupná pouze vybraná rozhodnutí - měla by to být ta, která mohou mít širší uplatnění v dalších, dosud neřešených případech. Je tomu tak proto, že největší váhu mají právě rozhodnutí Ústavního a Nejvyššího (správního) soudu jakožto soudů instančně nejvyšších.

2

Znáte-li spisovou značku a tedy i soud, který rozhodnutí vydal, vyhledávat můžete snadno v databázích, jejichž rozcestník je přístupný tady:

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

V levém odstavci si vyberete soud, o jehož rozhodnutí se má jednat, jednou na něj kliknete a otevře se vám příslušná databáze.

Příklad č. 1: Potřebujete najít rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo 3877/2011, které vydal Nejvyšší soud. - V takovém případě si otevřete rozcestník uvedený výše, kliknete na "Rozhodnutí Nejvyššího soudu" a v pravé části obrazovky se Vám ukáže text "Stanoviska a rozhodnutí Nejvyššího soudu". Vyplníte spisovou (senátní) značku a kliknete na ikonku "Hledat". Uvedli-li jste spisovou značku správně, zobrazí se Vám požadované rozhodnutí, které si můžete přečíst online, uložit do počítače nebo rovnou vytisknout.

Příklad č. 2: Potřebujete vyhledat rozhodnutí III.ÚS 55/06, které vydal Ústavní soud. Opět vjedete na rozcestník uvedený výše, kliknete na "Rozhodnutí Ústavního soudu", napíšete spisovou značku a kliknete na ikonku "Vyhledat". Systém opět nalezne příslušné rozhodnutí, které si můžete přečíst, uložit, případně vytisknout. Chcete-li hledat jiné rozhodnutí Ústavního soudu, kliknete na ikonku "Vyhledávání".

3

NEZNÁM SPISOVOU ZNAČKU

Neznáte-li spisovou značku, existuje celá řada kritérií, podle kterých můžete rozhodnutí vyhledávat. Například:

- druh rozhodnutí (usnesení, rozsudek, nález)

- datum či časové rozpětí vydání rozsudku (např. od 1.5.2010 do 31.9.2010) 

- úsek soudu (civilní, trestní, správní) - klíčové slovo / heslo (sousedská práva, nezletilý, výživné, půjčka, dopravní prostředek) - právní věta nebo její část (Povinnost k poskytnutí morální i peněžité satisfakce za protiprávní zásah do osobnostních práv fyzické osoby je nerozlučně spjata s osobou původce zásahu, zaniká smrtí původce zásahu a nepřechází na dědice.)

- dotčené předpisy (občanský zákoník, § 323 obchodního zákoníku) Výše uvedená kritéria můžete kombinovat, ale zpravidla můžete vyhledávat i podle jednotlivých údajů. Problém ale může nastat tehdy, pokud by kritérium bylo příliš široké a vztahovalo by se na příliš mnoho rozhodnutí.

Příklad č. 1: Neznáte spisovou značku ani nevíte, jestli soud v takovém případě už rozhodoval a kdy, ale potřebujete zjistit, jaká je případná judikatura Nejvyššího soudu ve věci hromadného propouštění. Vjedete na rozcestník uvedený v kroku č. 2, kliknete na "Rozhodnutí Nejvyššího soudu" a pod textem "hesla" vyberete "hromadné propouštění". Jiný údaj nevyplňujete, protože ho neznáte. Výsledkem je jeden zobrazený dokument - rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2243/2009.

Příklad č. 2: Zajímá vás, jaké rozhodnutí vydal Ústavní soud dne 31.5.2012. Opět se musíte dostat na rozcestník podle kroku č. 2, kliknout na "Rozhodnutí Ústavního soudu" a u data rozhodnutí vyplnit datum 31.5.2012. Pak stačí kliknout na ikonku vyhledat a můžete si projít nalezená rozhodnutí.

4

POZOR NA PŘEKLEPY

Ať už vyhledáváte rozhodnutí podle spisové značky nebo podle jiných kritérií, nevzdávejte to hned po prvním neúspěchu. Snadno se může stát, že spisovou značku vyplníte špatně, dáte mezeru tam, kam nepatří, případně vyhledáváte v databázi jiného soudu než toho, který dané rozhodnutí vydal. I malý překlep může mít za následek, že dané rozhodnutí nenajdete, byť jste jinak udělali všechno správně. Nedoberete-li se k žádnému výsledku, zkuste být více, nebo naopak méně konkrétnější, změňte klíčové slovo, vyhledávejte podle časového rozmezí atd. Databáze jsou dělané tak, aby byly přehledné, pracovaly rychle a správně. A především jsou zadarmo (potřebujete jen připojení k internetu), což je projevem tzv. digitalizace justice a práva na svobodný přístup k informacím. Každopádně se obrňte trpělivostí a nevzdávejte se hned při prvním neúspěchu.

Tipy

Neumíte-li rozhodnutí soudu najít, přečtěte si v dané databázi, jak stará rozhodnutí jsou veřejně přístupná. Jedná-li se o rozhodnutí, které není digitalizováno, nic není ztraceno. Ale bude třeba použít jiný zdroj, než je internet - nabízí se například Sbírky soudních rozhodnutí, návštěva knihovny atd. Můžete také natrefit na článek, který se danému rozhodnutí věnuje a rozebírá ho. Takový článek je někdy užitečnější a výstižnější než celé rozhodnutí, které může být velmi zdlouhavé, nepřehledné a psané pro laika nesrozumitelným způsobem.

I v případě, že jste byli účastníkem daného řízení, se nemusíte bát o prozrazení své identity. Jména, rodná čísla i jiné osobní údaje se na internetu nezobrazují, resp. se zobrazí jen iniciály.

Varování

Článek má pouze informativní charakter, redakce nenese odpovědnost za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak vzít zpět žalobu | rady
Jak vzít zpět žalobu | rady
Jak vzít zpět žalobu | rady. Někdy se s druhým člověkem nepohodnete natolik, že se rozhodnete domáhat svých práv soudní cestou. Stejně tak se ale může…
Jak se dovolat promlčení | rady
Jak se dovolat promlčení | rady
Jak se dovolat promlčení | rady. Právo se promlčí, nebylo-li vykonáno v zákonem stanovené době. Ačkoli promlčené právo nezaniká, nemůže být soudně při…
Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Vztahy mezi rodiči a dětmi by měly být jedny z nejužších a nejkrásnějších. V praxi to tak vždycky nebývá. Rozvod rodičů a založení nové rodiny jsou ve…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.