Co je potřeba

Plnoletost
Pravidelný příjem
Nemovitý majetek

1

Hypoteční úvěr
Hypoteční úvěr je produkt obvykle účelově určený pro investování do nemovitostí. Investováním se rozumí například koupě nemovitosti, její oprava, výstavba či vypořádání majetkových podílů na nemovitosti. Hypotéka může být buď bankovní (poskytovatelem je banka), nebo nebankovní (poskytovatelem je jiná finanční instituce). Splácení hypotečního úvěru je zajištěno zástavním právem k nemovitosti – klienti bank a finančních institucí tedy za splácení půjčky ručí svým nemovitým majetkem.

U úvěrů je třeba vždy počítat s úroky, ať s fixními (neměnnými) nebo variabilními (pohyblivými), které klienti poskytovateli hypotéky musí v rámci pravidelných splátek hradit. Průměrná výše těchto úroků v ČR překročila hranici 5 % z úvěrové částky za rok. Stát může mladým žadatelům do 36 let vypomoci 1 % z úrokové sazby, to se však týká pouze bankovních hypoték s úrokem vyšším než 5 %.

Vzhledem k široké nabídce těchto produktů je důležité vybrat si nejvhodnější banku či finanční instituci, která hypotéky poskytuje. Pakliže vybráno máte, přichází na řadu podání žádosti o hypotéku, tu lze vyplnit osobně nebo také online. Obě verze zpravidla najdete na webu konkrétního poskytovatele buď v podobě elektronického formuláře, nebo v sekci ke stažení.

2

Základní údaje, informace o příjmech a výdajích
Žádost o hypotéku je oficiální dokument banky, kterým klient stvrzuje svůj záměr čerpat hypoteční úvěr. Samotná žádost musí obsahovat osobní informace, jako jsou kontakty a identifikační údaje o žadateli (případně také o spolužadateli). Klient vyplňuje také informace o osobních poměrech jeho i členů rodiny a také základní údaje o zaměstnavateli. Pro banky je důležitá výše příjmů pro posouzení žadatelovy bonity (tedy schopnosti úvěr splácet). Poskytovatele rovněž zajímá výše výdajů a nákladů, jako je nájemné, doprava apod. Je-li žadatel majetkově zainteresován v nějaké společnosti, také o tom v žádosti informuje banku.

3

Hypotéka a investiční záměr
Při vyplňování dokumentu klient uvádí, k jakému účelu peníze z hypotéky užije (koupě nemovitosti, výstavba, rekonstrukce apod.) i to, k jakému typu nemovitosti se hypotéka váže (např. byt, rodinný či obytný dům). Vyberete si, o jaký produkt banky máte zájem. Poskytovatele informujete o výši požadované hypotéky, o druhu čerpání peněz (jednorázově či postupně), o dlouhodobosti hypotéky i o tom, po jak dlouhou dobu bude vaše hypotéka vázána na fixní úrok.

Údaje o výdajích a prostředcích financování žadatel vyplňuje do oddílu s názvem finanční plán, případně investiční záměr. Žadatel bance prozrazuje kupní cenu nemovitosti, stavební náklady a další výdaje spojené se samotným investičním záměrem. Prostředky financování pak informují o struktuře financování daného záměru. Nakolik se na nákladech a výdajích podílí samotný investor ze svých soukromých zdrojů, nakolik hypotéky a jiné půjčky.

4

Nemovitost
Tato část žádosti vyžaduje veškeré podrobné informace o nemovitosti: přesnou adresu, druh, číslo výpisu z katastru nemovitostí. Co se týče zajištění úvěru, nejobvyklejší je, že klienti bank čerpající hypotéky bance ručí zástavním právem k nemovitosti. Lze však využít také jiné možnosti zajištění jako např. postoupení pohledávky z pojistného plnění z životního či kapitálového pojištění, bankosměnky, ručitele apod. V žádosti je třeba vyplnit také část informující o pojištění nemovitosti či pojištění schopnosti splácet.

5

Prohlášení
V závěrečné části formuláře žadatel zpravidla prohlašuje, že má 0,- nedoplatky vůči státním i soukromým institucím či zdravotním pojišťovnám. Prohlašuje také to, že proti němu není vedeno konkurzní ani vyrovnávací řízení.

Podpisem ztvrdíte, že nemovitost může posoudit znalec ze strany věřitele, tedy instituce, banky, u které žádáte o hypoteční úvěr, případně že uhradíte náklady s odhadem spojené. Podpisem se rovněž zavazujete, že uvedené údaje v žádosti jsou úplné a správné pod hrozbou odstoupení od smlouvy.

6

Výpis z katastru nemovitostí a potvrzení o příjmech
Mimo samotnou žádost banky požadují také výpis z katastru nemovitostí. K žádosti rovněž přiložte dokument s údaji o příjmech ze zaměstnání, který zaměstnanci získají od mzdové účetní. Kroky osob samostatně výdělečně činných a podnikatelů pak povedou na příslušný finanční úřad. Tyto dokumenty jsou podstatnou náležitostí vaší žádosti.

7

Další informace
Online žádost je specifická svou elektronickou podobou, také fyzické formuláře se mohou v závislosti na poskytovateli hypotéky mírně lišit. Všechny výše uvedené údaje však bude banka požadovat vždy, ať už vyplňujete žádost o hypotéku online či osobně. Samotné posouzení žádosti od dodání všech potřebných dokumentů pak obvykle trvá 3 – 5 pracovních dní.

Před podáním žádosti o hypotéku se vždy informujte o nabídkách konkurenčních poskytovatelů. Bankovní domy vypisují různé akce, např. prominutí určitých poplatků vztahující se k dané hypotéce, slevu z úroků apod. Rovněž mají stanovené odlišné podmínky, co se např. pravidelného splácení týče. Před podpisem smlouvy si vždy řádně přečtěte veškeré podmínky, které dokument obsahuje, a dbejte na to, abyste ji řádně rozuměli.

Tipy

Poskytovatelé hypoték na svých webech často zveřejňují online kalkulačky, které potenciálním klientům a zájemcům o úvěr pomohou orientačně vypočítat výši splátek, prozradí pravděpodobnou výši úroků atd.

V případě potřeby se může každý žadatel o úvěr obrátit na hypotečního specialistu, který mu s hypotékou pomůže a poradí v závislosti na jeho konkrétní situaci.

Varování

Při žádání o hypotéku u kterékoli banky je třeba počítat s tím, že si každého žadatele daná organizace prověří v bankovních, nebankovních registrech či v registru dlužníků SOLUS. Záznam v těchto registrech může žadatelům ztížit cestu k získání bankovní hypotéky.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3
Average: 3 (1 vote)