Přejít k hlavnímu obsahu

Jak postoupit pohledávku | rady

Jak postoupit pohledávku | rady. Někdo má vůči vám povinnost něco plnit (zaplatit vám 3.000 Kč za vymalování bytu) a vy si s třetí osobou domluvíte, že plnit (v našem případě platit) bude jí, nikoli vám. Je to možné? A co na to říká občanský zákoník?

1

Forma postoupení pohledávky

Vy jako věřitel se můžete s třetí osobou dohodnout, že jí postoupíte svou pohledávku, a to písemnou smlouvou. Souhlas dlužníka se nevyžaduje!

2

Zdarma nebo za peníze

Pohledávku můžete postoupit bezplatně (např. ji postoupíte synovi, kamarádce...) nebo úplatně. Právě postoupení pohledávky za peníze bývá v praxi nejčastější.

3

Odkoupení pohledávky

V módě jsou tvz. "vymahačské agentury", čili společnosti, které odkoupí vaši pohledávku (slovy zákona se jedná o postoupení pohledávky) a svými prostředky -ideálně zákonnými- ji vymůžou. Představte si, že někomu prodáte svoji motorku, ale on vám nezaplatí a peníze z něj prostě neumíte dostat. Ačkoli vám dluží například 50.000Kč, vy tuto svou pohledávku "prodáte" třetí osobě za dejme tomu 40.000 Kč. Sice jste ztratní, ale většinu peněz dostanete na ruku a máte jednou provždy pokoj... Tak lehké to ale není!

4

Zápory

Obecně při převodu za peníze platí, že vy jako postupitel odpovídáte postupníkovi (například oné společnosti) za to, že pohledávka skutečně existuje, ale neodpovídáte za dobytnost pohledávky (tj. za to, že společnost v závěru peníze skutečně vymůže). Společnost s vámi proto uzavře zpravidla takovou smlouvu, v níž budete ručit do výše přijaté úplaty právě za dobytnost pohledávky. Takže pokud od dlužníka peníze fakticky nezíská, a to ani soudně, získá je od vás z titulu ručitele. Takže se může stát, že za rok budete společnosti oněch 40.000Kč vracet. Takže pozorně čtěte, co podepisujete.

5

Nemožnost postoupení

Dále existují pohledávky, které nemůžete postoupit. Například ty, které zaniknou nejpozději smrtí věřitele, nebo pokud by to odporovalo dohodě s dlužníkem. K tomu blíže občanský zákoník.

6

Povinnost oznámit postoupení dlužníkovi

Pokud uzavřete písemnou smlouvu o postoupení pohledávky, dlužník to zpravidla neví (není ani stranou smlouvy). Proto máte povinnost mu bez zbytečného odkladu oznámit, že došlo k postoupení pohledávky (stačí ústně). Případně mu může postoupení pohledávky prokázat postupník - nikoli jen ústně, ale předložením smlouvy o postoupení.

Pokud postupujete pohledávku za úplatu, vždy se rozmyslete, jestli se raději nedomluvíte například na splátkovém kalendáři s dlužníkem.

Pokud volíte mezi profesionálními vymahači pohledávek, vyberte si tu společnost (nebo jedince), jež má potřebná povolení a nabízí vám výhodnou smlouvu.

Článek slouží jen k informativním účelům.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady. Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuc…
Jak převzít dluh | rady
Jak převzít dluh | rady. Na základě smlouvy o převzetí dluhu nastupuje na místo dlužníka třetí osoba (přejímatel nebo-li nový dlužník), zatímco původn…
Jak vymáhat dluh | rady
Jak vymáhat dluh | rady. Přibývá lidí, kterým dluhy přerostly přes hlavu. V případě právnických osob navíc platí, že stovky z nich jsou zakládány pouz…
Jak uznat dluh - vzor | rady
Jak uznat dluh - vzor | rady. 21. století je mimo jiné specifické tím, že si lidé půjčují peníze. Na dům či byt, na auto, na dovolenou, na televizi. Č…
Jak napsat závěť | rady
Jak napsat závěť | rady. Závěť, poslední vůle či testament. Prostě jednostranný právní úkon, na základě kterého odkazujete majetek svým blízkým, kamar…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.