Přejít k hlavnímu obsahu

Jak postupovat při dopravní nehodě

09. Březen 2014

Bohužel se může stát i vám, že se ať už vaší vinou či vinou někoho jiného stanete účastníkem dopravní nehody. Víte, jak se máte v takovéto situaci zachovat?

1
Nejdůležitější je pokud možno nepanikařit a s chladnou hlavou zhodnotit situaci na místě nehody. Pokud vám to dovolí váš stav, co nejdříve zabezpečte místo havárie, nejlépe samozřejmě k tomu určeným výstražným trojúhelníkem. Je-li to možné, oblékněte se předtím do reflexní vesty, která je součástí povinné výbavy každého automobilu, aby nedošlo ještě k dalšímu neštěstí z důvodu, že nebudete při pohybu na silnici vidět.
2
Pokud je některý z účastníků dopravní nehody zraněn, je třeba zavolat záchranku a případně poskytnout první pomoc. Pokud jsou na místě nehody zranění, je třeba vždy přivolat policii.
3
Policii je také třeba přivolat v případě, pokud škoda na některém ze zúčastněných aut činí laickým odhadem více než 100.000,- Kč, vznikla-li vlivem nehody hmotná škoda na majetku třetí strany nebo v případě, že se účastníci nehody nejsou schopni dohodnout na tom, kdo dopravní nehodu zavinil.
4
Pokud není k dopravní nehodě přivolána policie, respektive nejsou splněny podmínky pro její přivolání, musí spolu účastníci nehody písemně sepsat dohodu o zavinění, a to buď na příslušný formulář pro záznam o dopravní nehodě, nebo postačí i jen obyčejný papír. Vhodné je, aby dohoda obsahovala identifikaci všech zúčastněných osob i automobilů, času a místa nehody i zjednodušený nákres dopravní nehody včetně popisu příčiny, průběhu a následků nehody. Dohodu je třeba sepsat ve dvou vyhotoveních (pro každého zúčastněného jedno) a na každém vyhotovení musí být originály podpisů obou zúčastněných.
5
Pokud jste nebyl viníkem nehody, vezměte si jméno a adresu viníka (z předloženého občanského průkazu), a zejména údaje o jeho pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (z předložené zelené karty). Nechce-li vám viník potřebné doklady poskytnout, neprodleně volejte policii a alespoň si pro jistotu napište SPZ jeho automobilu, kdyby chtěl viník z místa nehody ujet.
6
Pokud jste byl viníkem nehody, bezodkladně poskytněte poškozenému výše uvedené údaje z občanského průkazu a zelené karty, respektive mu předložte tyto dokumenty.
Autor: chorche
Hodnocení
Zatím žádné komentáře. Buďte první!

Další zajímavé články

Potřebujete větší auto pro převážení věcí? Potom může být dobrou volbou právě dodávka. A protože pořizovací cena nové dodávky není příliš nízká, je vh…
Zjistili jste, že i na povinném ručení můžete ušetřit a rádi byste přešli k jiné pojišťovně? A nejlépe co nejjednodušeji? Prozradíme vám, jak postupov…