Přejít k hlavnímu obsahu

Jak postupovat při neoprávněné exekuci | rady

13. Prosinec 2020
Jak postupovat při neoprávněné exekuci | rady

Jak postupovat při neoprávněné exekuci | rady. Pokud někomu dlužíte peníze a svůj dluh nesplácíte tak, jak máte, vystavujete se nebezpečí návštěvy exekutora, který provede nucený výkon rozhodnutí, čili zkráceně exekuci. Cílem exekuce je zajistit všechen majetek dlužníka tak, aby se z něho mohla uhradit dlužná částka a náklady exekuce. Exekutor může k tomuto účelu využít několik způsobů – exekuci na plat (případně důchod či dokonce rodičovský příspěvek) nebo na peníze na bankovním účtu dlužníka, na jeho nemovitosti a v poslední řadě exekuci na jeho movitý majetek, který je zabavován od nejcennějších kousků (např. automobil) po ty méně cenné (např. nábytek).

1

Nechtěným účastníkem exekučního řízení se bohužel můžete stát i přesto, že nikomu nic nedlužíte. Stačí k tomu poměrně málo, například to, že u vás má dlužník trvalé bydliště, nebo u vás i jen dlouhodobě pobývá. Exekutor přijde k vám domů a prostě předpokládá, že všechny movité věci ve vašem bytě jsou právě dlužníka a tyto věci automaticky zabaví. Pokud exekutor zabaví váš majetek neoprávněně např. proto, že jste poskytl azyl svému zadluženému kamarádovi, musíte začít ihned jednat.

2

Co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděli o neoprávněném zabavení vašeho majetku, podejte k exekutorovi návrh na vyškrtnutí vašich věcí ze soupisu zabaveného majetku, přitom však musíte exekutorovi doložit fakt, že je majetek opravdu váš, k čemuž vám poslouží kupní smlouvy, faktury vydané na vaše jméno či bankovní výpis, ze kterého je patrné zaplacení příslušného majetku z vašeho bankovního účtu. Pokud toto doložíte, musí vám exekutor majetek vrátit.

3

Pokud však potřebné dokumenty nepředložíte, exekutor vám majetek nevrátí a pak máte jedinou možnost – obrátit se na právníka a s jeho pomocí podat k místně příslušnému soudu tzv. vylučovací žalobu (excindační žalobu), která, jak její název napovídá, slouží k vyloučení věcí z exekuce. V rámci dalšího šetření při projednávání této žaloby u soudu pak můžou být využity i jiné důkazní prostředky, jako například svědecké výpovědi či důkazy ve formě fotografií apod.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak vymáhat dluh | rady
Jak vymáhat dluh | rady
Jak vymáhat dluh | rady. Přibývá lidí, kterým dluhy přerostly přes hlavu. V případě právnických osob navíc platí, že stovky z nich jsou zakládány pouz…
Jak se bránit exekutorovi | rady
Jak se bránit exekutorovi | rady
Jak se bránit exekutorovi | rady. Exekuce je silný zásah do soukromí. Zvláště v okamžiku, kdy jde o exekuci neoprávněnou. I ty se totiž poměrně často…
Jak se vymanit z dluhové pasti | rady
Jak se vymanit z dluhové pasti | rady
Jak se vymanit z dluhové pasti | rady. Pokud jste se dostali do dluhové pasti, tak jste ve velmi nepříjemné situaci, ovšem i z této situace se lze dos…