Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se bránit exekutorovi | rady

25. Listopad 2020

Jak se bránit exekutorovi | rady. Exekuce je silný zásah do soukromí. Zvláště v okamžiku, kdy jde o exekuci neoprávněnou. I ty se totiž poměrně často vyskytují. Bránit se můžete, chce to ale orientaci v zákonech a povědomí o tom, na co exekutor právo má a na co už ne. Základní nástin vám přinášíme v tomto článku.

1

Pokud u vás zaklepe exekutor a vy jste si naprosto jisti, že nikomu nic nedlužíte, může to být z jednoho prostého důvodu. Exekutor si přišel pro věci vašeho známého, nebo příbuzného, který u vás přebývá. Co v takovém případě dělat?

2

K vaší smůle, pokud se vám nepodaří exekutora napoprvé přesvědčit, že jde o omyl, ho musíte vpustit dovnitř – samozřejmě, pokud se vám prokáže všemi doklady. Je dobré si zapsat jeho jméno a exekutorský úřad, pod který spadá. Vhodné je zavolat i státní policii, která má povinnost u exekuce na vaše telefonické požádání asistovat. Pokud nejste dlužníkem, pak exekutorovi ukažte všechny dostupné doklady od vašich věcí – paragony, účtenky, kupní a darovací smlouvy. V případě, že je jasné, že dané věci jsou opravdu vaše a ne dlužníka, exekutor se jimi nebude a ani nesmí zabývat.

3

Pokud i přesto dojde k zabavení věcí, protože není stoprocentně jasné, že jsou vaše, pak si před odchodem exekutora vyžádejte kopii jejich soupisu. S ní a se všemi doklady o vlastnictví zabavených věcí se obraťte na příslušný okresní soud a podejte žalobu „o vydání věci“. Zároveň můžete podat i žalobu přímo na exekutora, popřípadě si stěžovat u exekučního úřadu. Dále je možno podat i žalobu o náhradu škody.

4

V okamžiku, kdy dokážete, že jsou zabavené věci skutečně vaše, budou vám vráceny.

5

Jiná je situace samozřejmě ve chvíli, kdy je exekuce na váš majetek oprávněná. I tady ale platí určitý postup, díky kterému se vyvarujete dalších nepříjemností.

6

I v případě oprávněné exekuce můžete požádat o asistenci státní policie. Hned na úvod si také vyžádejte doklady o exekutorovi a doklady o samotné exekuci. Pokud je vše v pořádku, pak jste povinni exekutora vpustit do bytu. Pokud tak neučiníte, může exekutor za asistence policie do bytu vstoupit násilím.

7

Exekutor nicméně nemůže zabavit všechno, co doma máte. Exekuce se netýká věcí, které jsou nezbytně nutné k uspokojování vašich potřeb a potřeb vaší rodiny. Háček je ale v tom, že zákon přesně nedefinuje, kterých věcí se toto týká. Zabavit nesmí ani věci nutné k plnění pracovních úkolů a předměty, jejichž zabavení by bylo v rozporu s morálními pravidly. Mezi tyto předměty patří například základní oděvy, běžné vybavení domácnosti, snubní prsteny a zdravotnické pomůcky. Exekutor také musí, v případě exekuce na peněžní hotovost, na místě nechat alespoň dvojnásobek životního minima.

8

I v tomto případě si okamžitě na místě vyžádejte kopii seznamu zabavených věcí. Vyhněte se pozdějším nepříjemnostem s vydáváním věcí. Nicméně nejlepší prevencí problémů s následným vydáváním věcí je nikde nic nedlužit.

Orientace v právní vědě je poměrně složitá. Proto je dobré v případě neoprávněné exekuce využít služeb některé právní kanceláře. Od exekutora si vždy nechce ukázat všechny doklady a naopak žádejte kopie od všech dokumentů, které vyhotoví na místě. Ze zákona totiž nemáte právo později nahlížet do spisů, proto si kopii seznamu zabavených věcí nechte vystavit hned na místě.

Autor: Aira
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady. Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuc…
Jak převzít dluh | rady
Jak převzít dluh | rady. Na základě smlouvy o převzetí dluhu nastupuje na místo dlužníka třetí osoba (přejímatel nebo-li nový dlužník), zatímco původn…
Jak vymáhat dluh | rady
Jak vymáhat dluh | rady. Přibývá lidí, kterým dluhy přerostly přes hlavu. V případě právnických osob navíc platí, že stovky z nich jsou zakládány pouz…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.