1

Nejprve podklad izolantu zbavíme nečistot. Podklad by měl být suchý.

2

Provedeme penetrační nátěr. Ten bude sloužit ke spojení mezi podkladem a lepicí vrstvou.

3

Demontujeme předměty na fasádě, které by bránily umístění izolačního materiálu. Mohou to být světla na zdi, různé mřížky před okny nebo hromosvod.

4

Nyní lepíme fasádní izolant. Namontujeme soklové lišty, do kterých materiál budeme vlepovat. Použijeme lepicí tmel. Izolantem mohou být polystyrenové desky nebo desky fasádní vaty. Například z kamenné nebo čedičové vlny. U těchto materiálů musíme počítat s tím, že budou více vsakovat lepicí tmel vsakovat. Tepelný izolant vždy lepíme od spodu nahoru od zakládacích lišt ve vodorovných řadách. Zadní strany desek nemusíme polepovat celé - stačí bodově či v pásech.

5

Desky dále ukotvíte talířovými hmoždinkami. Ty mohou mít plastový nebo ocelový trn. Se stoupající výškou a u nároží se počet hmoždinek zvyšuje.

6

Přebrousíme stěnu do roviny a plochu tmelíme krycí stěrkovou hmotou. Do krycí stěrkové hmoty vtlačíme tkaninu perlinku. Jedná se výztužnou síťovinu. Poté naneseme penetrační vrstvu - podklad pro omítku. Naneseme vrstyv omítky a konečná úprava povrchu.

Tipy

Využijte program Zelená úsporám - státní dotaci například na zateplení fasády.

Na nároží se používá nárožní lišta, chránící roh domu.

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.75
Average: 4.8 (4 votes)