Přejít k hlavnímu obsahu

Jak při stavbě domu naplánovat vodu a kanalizaci

30. Listopad 2015

Stavba domu je složitá záležitost a jedním z nejožehavějších problémů je voda a kanalizace. Napojujeme se tu na veřejné sítě, takže musíme jednat z různými institucemi a jsme povinni dodržovat zákony, vyhlášky a obecní nařízení.

1

1. Pro vypracování projektu je potřeba mít snímek z katastrální mapy, územní rozhodnutí, pokud bylo na území vydáno, nebo podmínky výstavby, pokud nebylo vydáno územní rozhodnutí. Dále je potřeba znát výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, výsledky hydrogeologického průzkumu zejména když stavíme sklep. Pro vyřešení dešťových vsaků postačí vsakovací zkouška. Dále se vyžaduje radonový průzkum, místa a podmínky napojení na inženýrské sítě.

2. Stavební projekt obsahuje technickou zprávu, ve které je osazení domu do terénu včetně napojení na inženýrské sítě. Je zde i technická zpráva včetně výpočtu spotřeby vody, situace osazení s projektem přípojek, podélné řezy rozvodů vody a kanalizace, vnitřní rozvody kanalizace a vody ve všech půdorysech, půdorys uložení potrubí v základové desce.

3. Dešťová kanalizace je řešení vsaků. Technická zpráva vyznačuje průběh dešťové kanalizace, její půdorys i řezy a schéma vsaků, ale na přání je možno vyprojektovat akumulační nádrž s přepadem.

4. Rozvod vody po domě je vlastně trojí, pitná voda do kohoutků, voda na mytí a praní do koupelny a konečně voda do kotle a do topení, včetně rozvodu teplé vody po bytě také do kohoutků. Vodu přes kotel budeme napouštět i do topení, pokud ho nebudeme řešit třeba přímotopy.

5. Na přívodu vody do objektu je nutné mít hlavní uzávěr vody. Je dobré počítat s možností připojení na některé hasičské zařízení, třeba požární hadici s hubicí.

6. Takřka obráceně se řeší odpady a kanalizace. Sem jsou svedeny odpady z umyvadel, v koupelně z vany, z kondenzačního kotle a pračky, WC atd. Pokud nemáme možnost se napojit na veřejnou kanalizační síť, musíme to řešit pomocí odpadní jímky (žumpy) apod., ovšem modernější je kanalizace s čistírnou odpadních vod.

7. Povinnost napojit se na kanalizaci může být stanovena správním rozhodnutím obce. V tomto případě se nevyvarujete kontrol ze strany stavebního nebo vodoprávního úřadu, včetně možností pokut, pokud tak neučiníte. Pokud máte vlastní čistírnu, nejste nucen v nejbližší době se napojit, protože určitě máte vydané povolení k nakládání s vodami na dobu určitou. Po jejím uplynutí jeho platnost však nikdo neprodlouží, takže napojit se na kanalizaci budete muset.

Autor: chorche
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak se zbavit zamlženého skla v autě?
Nejen v zimním období se často setkáváme se zamlženými skly uvnitř auta. Jak je co nejrychleji odmlžit, když ráno spěcháme? Dá se této situaci předchá…
Jak a proč si koupit dodávku z bazaru?
Potřebujete větší auto pro převážení věcí? Potom může být dobrou volbou právě dodávka. A protože pořizovací cena nové dodávky není příliš nízká, je vh…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.