Přejít k hlavnímu obsahu

Jak při stavbě domu zajistit rozvod plynu | rady

Jak při stavbě domu zajistit rozvod plynu | rady

Jak při stavbě domu zajistit rozvod plynu | rady. Vařit na plynu má několik výhod, proto je tak populární, stejně tak to je i s topením. Takže mnohý si při stavbě řekne, že plyn zásadně ano. Je to jednoduché, když je obec již plynofikovaná, takže plynovody do domu přivedeme buď plyn zemní či propan-butan.

Co je potřeba

zahájení stavby domu
projekt
skříň
hlavní uzávěr
potrubí (dle projektu)
plynové spotřebiče
specializovaná firma
revizní technik

1

1. Propan-butan je ve zkapalněné podobě nejdražší variantou, jak svůj dům vytápět. Skladuje se v tlakových nádobách a zásobníky se umisťují pod zem nebo na povrch, ale nepůsobí esteticky, proto se hodí spíše k výrobním provozům, než rodinným domům. Plynové spotřebiče musí mít jiné trysky než pro plyn zemní.

2. Mnohem používanější je pro zemní plyn, který je bezbarvý a bez zápachu. Využívá se k vytápění, vaření a ohřevu vody, v elektrárnách, teplárnách, v kogeneračních jednotkách a v dopravě jako pohon motorových vozidel. Vyskytuje se ve formě CNG, což je stlačený plyn o tlaku 200 barů, a LNG, tedy zkapalněný plyn při teplotě -162 °C. Složením je zemní plyn převážně metan a další vyšší uhlovodíky s malou příměsí inertních plynů.

3. Rozvod plynu v domě začíná plynoměrem v normované skříni někde za vstupem plynové přípojky na pozemek. Současně s ním bývá hlavní uzávěr plynu (HUP) a regulátor tlaku. Dál se plyn vede tzv. domovním plynovodem ke konkrétním spotřebičům. Před každý spotřebič se osazuje tzv. uzavírací armatura.

4. Plyn se nevyužívá jen k vytápění, lze jím ohřívat vodu, využít při vaření, takže se přípojka buduje, i když je v domě topení vyřešeno jinak.

5. Podle vyhlášky č. 21/1979 Sb. se plynové spotřebiče dělí na zařízení na výrobu a úpravu plynů (kategorie A), skladování a přepravu plynů (kat. B), plnění nádob plyny (včetně tlakových stanic, kat. C), zkapalňování a odpařování plynů (kat. D), zvyšování a snižování tlaku plynů (kat. E), rozvod plynů (kat. F) a spotřebu plynů spalováním (kotel, sporák, zařízení pro ohřev vody, kat. G). Pro rodinné domy jsou nejčastější kategorií F a G. 6. Materiály vhodnými pro rozvody plynu jsou speciální plasty, vnitřní rozvody jsou buď ze svařovaných ocelových trubek, nebo z trubek měděných. Dnes se používá i vícevrstvá plastová potrubí dovážené z Holandska. Dříve se plyn vedl jen po povrchu stěn, dnes je povoleno ho vést i skrytě, třeba ve zdech pod omítkou ve vysekaných drážkách.

7. Další možností je rozvod plynu v mědi, ale pak je potřeba spoje pájet. Tady je nebezpečí, že řemeslník něco zanedbá, což vede k budoucím reklamacím a opravám. Pro odhalené vady nemusí rozvod plynu schválit ani revizní technik, který pak stanoví dobu, do kdy se musí závady odstranit.

8. Od ocelových svařovaných rozvodů se již ustupuje pro pracnost. Ocel stejně časem podléhá korozi, nahrazuje se pak mědí. Měď sice na povrchu koroduje (měděnka), ale i tak je její trvanlivost proti oceli značně delší. Takže dnes se již preferuje vícevrstvé plastové potrubí, které se dává pod omítku.

9. Vícevrstvá plastová potrubí pro domovní rozvody jsou lacinější, ale hlavně spoří práci a čas na instalaci. Jsou použitelná podle normy do tlaku 5 barů.

10. Dalším materiálem jsou trubky celoplastové s protipožárními pojistkami.

11. Vícevrstvé potrubí se dělí na dva typy, plastová potrubí s vrstvou hliníku a potrubí celoplastová s vrstvou, která zabraňuje prostupu zápachu přes stěnu trubky.

12. Vícevrstvé plastové trubky musí být umístěny v podlaze či stěně anebo být chráněné jiným způsobem. Odkryté části mohou být jen u plynoměru a plynových spotřebičů. Nehodí se proto na rekonstrukce, více pro kompletní rekonstrukce nebo novostavby. Zazdění potrubí přináší ochranu proti mechanickému poškození i proti vysokým teplotám.

13. Plastové trubky se montují tzv. lisovanými fitinkami. Jejich počet však musí být omezen na minimum, ale záleží na konkrétním objektu. Používají se i tzv. nadprůtokové pojistky, ale záleží na dodavateli a dokumentaci.

14. Ještě pár řádek k bezpečnosti. Případy smrtelných zranění způsobených poruchou potrubí jsou vzácné, většinou jde o otravy oxidem uhelnatým, který vzniká nedostatečným spalováním. Chyba je pak většinou v zařízení, které plyn spaluje. Největším rizikem je proto v instalaci plynových rozvodů nekontrolovaný únik.

15. Domovní rozvody plynu i plynové spotřebiče vyžadují povinné kontroly, prováděné v pravidelných intervalech. Revize nelze podceňovat, jinak se vystavujeme nebezpečí ohrožení vlastního života nebo majetku. Hlavním rizikem je proto neprofesionální instalace, případně oprava plynových spotřebičů.

16. Na závěr ještě něco o revizní zprávě. Ta zahrnuje více věcí, mj. popis revidovaného zařízení, zjištěné závady a návrhy k odstranění. Zpráva slouží jako provozní dokumentace a datum v ní uvedené nám vymezuje nutnost její aktualizace.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak udělat fasádu rodinného domu | rady
Jak udělat fasádu rodinného domu | rady
Jak udělat fasádu rodinného domu | rady. Je známo, že teprve fasáda udělá dům a kromě toho splňuje i účel zabránit pronikání vody zvenku přes obvodovo…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.