1

Kde studovat?

V Praze, Brně nebo Olomouci? Stačí si vybrat, ovšem nic nedáte zato, když se přihlásíte na tři školy najednou. Jen navíc zaplatíte administrační poplatek (obvykle okolo 500 korun jedna přihláška), a zvýšíte si šance obor skutečně studovat.

2

Jak se připravit?

Kdo se o psychologii nezajímá nad rámec středoškolského učiva, výrazně si snižuje šance k přijetí ke studiu. Přijímací testy totiž mohou sestávat z biologie, základů společenských věd a z části, kdy budete muset napsat práci na téma z oblasti psychologie. Test studijních předpokladů je samozřejmostí a jistě vás nemine. Rozhodně si vyzkoušejte testy z minulých let, přípavu si rozvrhněte až do samotných přijímaček. Na trhu řada agentur nabízí specializované kurzy psychologie - například Tutor nebo Sokrates. Určitě investujte do literatury s cvičnými testy, studium v knihovně je samozřejmostí.

3

Přihláška ke studiu

Uzávěrka pro zaslání přihlášky ke studiu psychologie je stanovena na konec února, posíláte-li přihlášku poštou, pak rozhoduje razítko pošty s datem. Jako administrační poplatek zaplatíte okolo 500 korun za každou přihlášku. Neváhejte k přihlášce (stejně jako u jiných oborů) připojit materiály týkající se vašich úspěchů - účast a vítězství v různých soutěžích, praxe v různých střediscích, kde pracujete s určitou sociální skupinou apod. Tyto materiály by měly reflektovat váš zájem o psychologii a studium na vysoké škole. Rozhodně vám nepřitíží, právě naopak, mohou vám pomoct. Důkladně se informujte na psychologii na samotných školách. Semináře psychologie totiž můžete navštěvovat i v rámci studia jiného oboru, o který není tak vysoký zájem. Na psychologii narazíte při studia žurnalistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci i při studia marketingu a managementu na jihlavské Polytechnické vysoké škole.

4

Co dál?

Školy jste už prohlédli na Dnech otevřených dveří, poslali jste přihlášky a teď se chystáte na maturitní zkoušku? Připravujete se průběžně i na přijímací zkoušky? Pokud jste si všude odpověděli ano, pak jste na dobré cestě. Doporučuji se však informovat u svých starších kolegů, kteří psychologii studují, zda by vám mohli pomoci s přípravou k přijímačkám. Poptejte se jich, co je u přijímaček překvapilo a co nikoliv.

5

Nedostal/a jsem se na psychologii, co teď?

Připravte si odvolání kvůli nepřijetí ke studiu. Zkontrolujte, zda máte správně opravený test a zda se někde neobjevily chyby, popřípadě dvousmyslné či nejasné otázky. Odvolání samozřejmě musí být důvodné - nestačí napsat že se odvoláváte, protože prostě psychologii chcete studovat. Připojte motivační dopis a opět všechny materiály, které jste už jednou zaslali v přihlášce ke studiu. Odvolání posíláte k rukám děkana či děkanky fakulty. Další možností je studium v nultém ročníku, pokud tuto variantu škola nabízí. Nepřijatí uchazeči si první ročník zaplatí, pokud zdárně zvládnou zkoušky, pak studují dál už v neplacené formě. Další možností jsou soukromé školy a pomaturitní studium skrze jednu z agentur, které takové studium umožňují.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.07143
Average: 4.1 (14 votes)