1

Lhůta pro odvolání kvůli nepřijetí ke studiu

Nezapomeňte, že na odvolání máte pouze 30 dní. K rukám děkana jej proto zašlete co nejdříve. Připravenému štěstí přeje, zkuste si své odvolání kvůli nepřijetí ke studiu předem připravit.

2

Začněte svým jménem a adresou

Do záhlaví vepište své jméno a svou adresu. Usnadní to komunikaci i práci s vašim dopisem adresátovi. Děkan má ze zákona povinnost se vašemu dovolání věnovat. Následuje text: K rukám děkana fakulty

3

Forma

Forma vašeho odvolání není nijak daná. Snažte se být co nejstručnějí, počítejte s tím, že adresát čte stovky, možná tisíce dalších. V další části vašeho dopisu napište:

Věc: Nepřijetí ke studiu - žádost o přezkoumání rozhodnutí

Poté napište Já (jméno a vaše rodné číslo, podle kterého vás identifikují) bytem (uveďte adresu svého trvalého bydliště) podávám žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu, jednací číslo (to naleznete v dopise, který vám dorazil), na (nyní uveďte fakultu a název oboru). Zkoušku jsem absolvoval dne (tady uveďte datum a hodinu, kdy jste skládali přijímací test či zkoušku, opět slouží k identifikaci a rychlejšímu nalezení vašeho vyplněného testu).

4

Následují důvody, proč žádáte o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Například touto formou:

Žádám o přezkoumání rozhodnutí z níže uvedených důvodů:

Důvod může být jeden i několik. Pokud naleznete dvousmyslné otázky v testu, pak tuto skutečnost uveďte a požádejte o jejich přezkoumání. Pokud jste objevili nějaké chyby při sčítání bodů, určitě uveďte. Při kontrolách testů mohli pracovníci školy ledacos přehlédnout. Můžete rovněž zpochybnit samotné přijímací řízení. Pokud jste požádal/a pracovníka, který u testů dohlížel, aby zajistil klid (z otevřeného okna ruch ze sbíječky na cestě apod.), ale ten vám nevyhověl, je to chyba. Pokud se pracovníci dohlížející u testů neustále spolu bavili a rušili vás, také se neostýchejte zmínit. Rovněž neváhejte připojit informace o všem, co vám může pomoct - jsou to výhry v různých vědomostních soutěžích, praxe, jiné úspěchy apod. Nakonec podepište, uveďte datum a uveďte přílohy, které připojujete k dopisu. Přílohou může být i motivační dopis.

5

Dopis zašlete doporučeně. Potvrzení z pošty uschovejte.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.142855
Average: 4.1 (21 vote)