Co je potřeba

Plnoletost
Průkaz totožnosti
Registrace u praktického lékaře v ČR – nutná lékařská zpráva

1

Rizikové životní pojištění
Životní pojištění přináší pojištěnému a jeho blízkým pojistnou ochranu a finanční jistotu v případech, kdy je postihne nějaká nečekaná a nepředvídaná událost. Rozsah pojistné ochrany i výše případného plnění závisí na druhu zvoleného životního pojištění. Na českém pojišťovnickém trhu rozlišujeme mezi dvěma základními druhy pojištění: rizikovým a kombinovaným pojištěním.

Rizikové životní pojištění je určeno čistě pro pojištění rizik související s nečekanou událostí, která způsobí smrt pojištěného. Osobám, které jsou na pojištěném závislé, v tomto případě přináší finanční zabezpečení a jistoty. U tohoto typu pojištění zcela absentuje možnost jakéhokoli spoření. U rizikového pojištění není možné pojistit se pro případ dožití klienta. To znamená, že pokud rizikové životní pojištění vyprší, aniž by nastala nečekaná událost či smrt pojištěného, klient pojišťovny – tedy pojištěný a jeho blízcí nemají nárok na výplatu žádných finančních prostředků.

2

Investiční životní pojištění
Kombinovaná životní pojištění obsahují kromě základního krytí rizik také spořicí složku, navíc rovněž zhodnocují vaše vložené finanční prostředky. Krytí rizik a spoření kombinuje investiční životní pojištění a kapitálové životní pojištění.

Investiční životní pojištění kombinuje pojištění pro případ úmrtí s možností investování části pojistného do podílových fondů. V tomto případě není spořicí částka fixní a zároveň není ani garantována. Zhodnocení vašich financí závisí na volbě vaší investiční strategie. V průběhu trvání pojištění můžete měnit rozložení vašich finančních prostředků mezi konkrétní podílové fondy. Rovněž máte možnost kdykoli určit poměr vašich finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením v závislosti na výši pojistné částky a výši pojistného.

Co se týče vyplácení, je v případě úmrtí klienta vyplácena sjednaná pojistná částka pro případ smrti a případně také aktuální hodnota individuálního účtu pojištěného. V případě dožití je klientovi vyplacena aktuální částka v hodnotě jeho individuálního účtu.

U investičního životního pojištění můžete dosáhnout většího finančního zhodnocení než například u kapitálového životního pojištění, za to však toto zhodnocení není garantováno a zaručeno.

3

Kapitálové životní pojištění
Jednou z dalších forem kombinovaného životního pojištění je tzv. kapitálové životní pojištění, které je určeno především těm klientům, kteří chtějí být pojištěni nejen v případě úmrtí či jiných rizik, ale také v případě dožití a navíc ještě chtějí své peníze zhodnocovat, podobně jako tomu je u investičního životního pojištění.

Pokud si sjednáte kapitálové životní pojištění a dožijete se konce pojistné doby, pojišťovna vám vyplatí sjednanou pojistnou částku na dožití. Můžete si samozřejmě zvolit, zda chcete mít pojistnou částku pro případ smrti a pro případ dožití stejně vysokou či nikoli.

Kapitálové životní pojištění klientům nabízí také garantované zhodnocení jejich vložených finančních prostředků, toto zhodnocení ale závisí na výši technické úrokové míry (vyhláška č. 458/2006 Sb.). Garance zhodnocení je však na úkor jeho výše, kapitálové životní pojištění většinou nabízí menší zhodnocení finančních prostředků než tomu je u investičního životního pojištění.

4

Důchodové životní pojištění
Tento typ pojištění je jednou z forem kapitálového životního pojištění. Jeho hlavní charakteristikou je, že napomáhá ke zvýšení životní úrovně seniorům a lidem v době odchodu do penze. Po dosažení určitého věku je oprávněné osobě vyplácena dohodnutá částka, a to buď ve formě pravidelných výplat či jednorázového nabytí peněz.

Oproti výše zmíněným pojištěním, tento druh sám o sobě automaticky nenabízí základní pojištění rizik. Není však problém vybraná doplňková pojištění sjednat.

5

Pojišťovny
Soustřeďte se také na výběr pojišťovny, u které si životní pojištění zřídíte. Můžete se spoléhat na svůj vlastní úsudek a ohledně pojišťoven a jejich vhodnosti se informovat sami na vlastní pěst buďto na internetu, infolinkách nebo osobně přímo na pobočkách pojišťoven. Můžete však také zvolit pohodlnější, možná i spolehlivější, za to však také dražší formu, a zeptat se odborných poradců, kteří mají v produktech pojišťoven přehled a dokážou vám více-méně objektivně poradit a doporučit vhodný produkt a vhodnou pojišťovnu právě pro vás.

Tipy

V rámci životního pojištění si můžete pojistit také další rizika, jedná se například o pojištění úrazů, závažných onemocnění či invalidity.

U některých typů pojištění je možné získat také daňová zvýhodnění. Klient však musí splnit požadovavná kriteria. Více se dovíte například na internetových stránkách jednotlivých pojišťoven.

Varování

Životní pojištění se uzavírá na dobu několika let, proto se pečlivě informujte o všech podmínkách a výběr toho správného druhu pojištění nepodceňujte.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (1 vote)