Jak snížit horečku bez léků?

Tento návod na snížení horečky u dětí v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči. Uměle snižovat horečku je vhodné jen, pokud horečka přesáhla jistý práh (obvykle 39 °C) nebo pokud horečka trvá příliš dlouho. Horečka je zároveň léčebným procesem: zvyšuje rychlost a sílu imunitní odpovědi a omezuje účinnost množení některých patogenů. Proto se vždy předem seznamte s pokyny lékaře!