Přejít k hlavnímu obsahu

Jak spočítat roční sazbu nákladů na úvěr (RPSN) | rady

22. Prosinec 2020

Jak spočítat roční sazbu nákladů na úvěr (RPSN) | rady. Co je RPSN a jaký je jeho výpočet? RPSN je zkratka pro roční procentní sazbu nákladů. RPSN je uvedeno u půjčky, usnadňuje lepší porovnávání spotřebitelských úvěrů, udává totiž procento z dlužné částky, které musí spotřebitel ročně zaplatit. V RPSN najdete veškeré náklady spojené s úvěrem – tzn. nejen úroky, ale také roční poplatky, pojištění a jiné poplatky.

1

I když často dochází k jejich záměně, RPSN není totožná s ukazatelem roční úrokové sazby. Jedná se o dva různé ekonomické ukazatele s odlišnými vzorci pro jejich výpočet. Ambicí státu, proč zavedl RPSN, je vytvořit jednotné a průhledné právní prostředí v oblasti úvěrů, aby se mohl spotřebitel lépe orientovat a snadněji porovnávat nabídky bankovních i nebankovních institucí. V praxi tak můžete mít dva úvěry s rozdílnou úrokovou sazbou. Jeden má úrokovou sazbu 10 %, druhý má úrokovou sazbu 11 %. I když by se zdálo, že první úvěr je výhodnější, dodatečně náklady u něj mohou být vyšší než u druhého úvěru. Při výpočtech vám nakonec vyjde na první pohled méně výhodný úvěr za výhodnější.

2

Příklad: Rozhodnete si půjčit 100 tisíc korun (může to být Česká spořitelna, Komerční banka či jiná bankovní či nebankovní instituce), které jednorázově (bez splátek) vrátíte za 1 rok a kde nejsou žádné další poplatky. Za rok máte vrátit 110 tisíc korun, úročení je tedy 10%. RPSN bude v takovém případě stejná jako úrok - tedy 10 %. Vzorec je totiž 100 000 rovno 110 000 lomeno (1 + r). r je naše RPSN. r je tedy rovno 110 000 lomeno 100 000 - to celé minus 1 - což vychází na 0,1 - tedy 10 %.

3

Jestliže si však půjčíte stejnou částku - tedy 100 000 korun, ale rozhodnete se při 10% úročení zaplatit ve dvou stejných splátkách - tedy 55 000 a 55 000, vyjde vám RPSN na 13,6 %. Rovnice vypadá následovně: 100 000 je rovno součtu zlomků, z nichž první je 55 000 lomeno (1 + r) na 0,5 a druhý 55 000 lomeno (1+r). vyjdou vám horší podmínky, protože původních 100 tisíc korun je prakticky zapůjčeno pouze na půl roku máte zapůjčenou jen polovinu - tedy 50 tisíc korun.

Porovnejte si úvěry a RPSN úvěrů v online nástroji zdarma - pomocí srovnávačů.

Jaké položky se zahrnují do RPSN:
- poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky),
- poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr,
- poplatky za přijetí platby spotřebitelského úvěru,
- poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení účtu, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení,
- platby za pojištění nebo záruku, pokud se bude jednat o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti,
- odkupní cena předmětu leasingu (kupní cena hrazená leasingovým nájemcem leasingovému pronajímateli, po jejíž úhradě se leasingový nájemce stává vlastníkem předmětu leasingu),
- a další

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak uzavřít smlouvu o úvěru | rady
Jak uzavřít smlouvu o úvěru | rady. Při půjčování peněz je důležitá nejen výše úroků a rychlost vyřízení půjčky, ale hlavně smlouva o úvěru. I když pí…
Jak porovnat úvěry na trhu | rady
Jak porovnat úvěry na trhu | rady. Zájemci o úvěr dělají mnoho chyb. Kupříkladu si nepřečtou obchodní podmínky anebo se domnívají, že banky poskytují…
Jak vybrat podnikatelský úvěr
Vzít si podnikatelský úvěr není pro začínající i zavedené společnosti nic neobvyklého. Právě naopak. Finanční prostředky banky umožní nastartovat podn…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.