Co je potřeba

Snaha a chuť udělat pro naši planetu něco potřebného.

1

Sběr papíru - modré nádoby:
Do modrých nádob patří noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).
Nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

2

Sběr skla - zelené a bílé nádoby:
Do zelených nádob patří barevné sklo, láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo.
Do bílých nádob patří čiré sklo, nepatří sem sklo tabulkové.
Někde se ještě stále netřídí sklo dle barevnosti, proto je důležité sledovat barvy kontejneru nebo nálepku, kterou má každý kontejner.
Nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

3

Sběr plastů - žluté nádoby:
Do žlutých nádob patří PET láhve od nápojů (nejlépe sešlápnuté), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.
Nepatří sem novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

4

Sběrné dvory:
Sběrný, nebo také "recyklační" dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných kontejnerů. Dvory mají stanovenu provozní dobu i vymezené druhy sbíraných odpadů.
Odvážet sem můžete většinou kovy, kompostovatelný odpad, objemné odpady, elektrotechnika nebo stavební suť.

5

Nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady. Je to vlastně taková budka s nádobami a dvojitou podlahou - to proto, aby nebezpečné látky nemohly uniknout. Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
5
Average: 5 (1 vote)