Přejít k hlavnímu obsahu

Jak uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti | rady

Jak uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti | rady. Každý zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů anebo v přímé souvislosti s ním. Tento odpovědnostní vztah vzniká z titulu zaměstnaneckého vztahu a není třeba uzavírat žádnou zvláštní dohodu ani prohlášení. V praxi je ale u určitých profesí časté- a zákon s tím počítá- že zaměstnanec podepíše zaměstnavateli dohodu o hmotné odpovědnosti. Tím se jeho odpovědnostní vztah rozšíří.

1

Co je to dohoda o hmotné odpovědnosti

Nejdříve si ujasněte, co je to dohoda o hmotné odpovědnosti. Dle Zákoníku práce může být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena dohoda o ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dohoda o odpovědnosti). Termín "hmotná" odpovědnost zákoník práce nepoužívá, ale v praxi se s tímto označením stále můžete velice často setkat. Laicky se jedná o odpovědnost "za manko". Důležité ani tak není označení dohody, ale její obsah. Uzavíráte-li dohodu o odpovědnosti, vždy v ní uveďte, že zaměstnanec přebírá odpovědnost za schodek na hodnotách svěřených zaměstnanci k vyúčtování.

2

Kdo může uzavřít dohodu

Jako zaměstnavatel můžete dohodu uzavřít výhradně se svým zaměstnancem. Zaměstnanci musí být v den uzavření dohody 18 let a jeho způsobilost k právním úkonům nesmí být omezena ani jí nesmí být zbaven. Dohoda může být uzavřena jako individuální (s jedním zaměstnancem), nebo jako společná (s více zaměstnanci).

3

Jakou formou dohodu uzavřít Dohodu uzavřete vždy PÍSEMNĚ.

4

Předmět dohody

Na základě dohody zaměstnanec odpovídá za schodek na hodnotách svěřených zaměstnanci k vyúčtování, za které se považují hotovost, zboží, zásoby materiálu a jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, a s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat. Z výše uvedeného vyplývá, že dohoda se může týkat například peněz v pokladně nebo zboží ve skladu, ale nemůže se vztahovat např. na služební mobilní telefon nebo elektroniku v kanceláři, neboť tyto hodnoty nejsou předmětem obratu. V dohodě postačí hodnoty vymezit obecně (např. směnky, šeky), nemusí odkazovat na jednotlivé konkrétní věci. S ohledem na pracovní proces by to ani nebylo možné - k přebírání zboží zaměstnancem dochází postupně - skladové zboží se umístí na prodejnu, doveze se nové atd.

5

Vyúčtování

Ze zákona je zaměstnanec povinen zaměstnavateli kdykoli svěřené hodnoty vyúčtovat. To znamená, že je povinen prokázat, že se nacházejí u zaměstnavatele anebo se zde nachází peněžní protihodnota. Děje se tak zpravidla na základě inventury, která se provádí před uzavřením dohody a dále nejpozději při zániku dohody o odpovědnosti.

6

Rozdíl mezi uzavřením a neuzavřením dohody o odpovědnosti

Není-li uzavřena dohoda o odpovědnosti, zaměstnanec sice má vůči zaměstnavateli obecnou odpovědnost, jak bylo uvedeno již v úvodu, nicméně zaměstnavateli odpovídá do výše čtyřapůlnásobku měsíčního výdělku (výjimka platí pouze tehdy, pokud by škodu způsobil úmyslně, v důsledku opilosti anebo pod vlivem jiných návykových látek). Zaměstnavatel navíc musí prokázat, že zaměstnanec škodu způsobil svým zaviněním. Je-li uzavřena dohoda o odpovědnosti, zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za schodek na svěřených hodnotách v plné výši (u společné odpovědnosti nesou škodu poměrně jednotliví zaměstnanci, přičemž pravidlo pro výpočet jednotlivých podílů obsahuje Zákoník práce). Zavinění se předpokládá ze zákona. Chce-li se zaměstnanec odpovědnosti zprostit, musí sám prokázat, že schodek vznikl zcela nebo z části bez jeho zavinění, což může být prakticky velice obtížné.

Z důvodů zvláštního zřetele hodných může soud výši náhrady škody přiměřeně snížit.

Článek má obecný charakter a slouží pro informativní účely. Konkrétní případy vždy konzultujte s odborníkem. Redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak se vyhnout švarcsystému | rady
Jak se vyhnout švarcsystému | rady. Psala se devadesátá léta minulého století, když benešovský podnikatel ve stavebnictví Miroslav Švarc vymyslel, jak…
Obrázek není k dispozici
Jak stanovit mzdu výměrem
Mzdový výměr je jedním ze způsobů, jak stanovit výši mzdy, kterou bude za vykonanou práci dostávat konkrétní zaměstnanec. Ačkoli mzda je pro zaměstnan…
Jak okamžitě zrušit pracovní poměr
Pracovní poměr může skončit jen na základě skutečností, které vymezuje zákon. A jedním z nich je i okamžité zrušení pracovního poměru. Tohoto institu…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.