Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vyhlásit památný strom

Také jste si při procházkách nebo výletech po krásách vlasti všimli stromů, které jsou označeny smaltovanou tabulkou s nápisem „památný strom“? Znamená to, že se jedná o stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, které jsou chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Máte ve svém okolí strom, který vyniká svým vzrůstem, připomíná historickou událost nebo je jinak významný? Návrh na vyhlášení památného stromu může podat každý z nás a není to vůbec složité.

1

Návrh na vyhlášení památných stromů může podat každý občan České republiky. Za památný strom mohou být vyhlášeny dřeviny, které vynikají svým vzrůstem, věkem nebo jsou významné krajinné dominanty. Mohou jimi být také cenné introdukované dřeviny nebo stromy, které připomínají dějinné události nebo jsou s nimi spojeny různé pověsti a báje.

2

Pro sepsání návrhu na vyhlášení památného stromu neexistuje jednotný formulář. Podnět by však měl obsahovat tyto údaje: o jakou dřevinu se jedná (je možné přiložit fotografii), přesné určení místa (nejlépe GPS souřadnice), zdůvodnění (proč občan žádá strom vyhlásit za památný), vzrůst (obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, odhad výšky, tvarová zajímavost), věk (pokud je známá doba vysazení), historické souvislosti, příběh či pověst (pokud existují), případně navrhovatelův vztah ke stromu.

3

Tyto informace se adresují orgánu ochrany přírody, kterým je nejčastěji odbor životního prostředí pověřeného obecního úřadu a jim na úroveň postavené úřady statutárních měst, Magistrát hl.m. Prahy. Kompetentním orgánem na území národních parků, chráněných krajinných oblastí a na území národních přírodních památek a národních přírodních rezervací a jejich OP správy národních parků a správy CHKO, na území přírodních rezervací, přírodních památek a jejich OP (mimo národní parky a jejich ochranné pásmo, mimo CHKO, vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu) krajské úřady, na území vojenských újezdů újezdní úřady, na pozemcích, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy, MŽP.

4

Vyhlášení stromu za památný předchází správního řízení a oznámení záměru vyhlásit památné stromy. Účastníky řízení jsou mimo jiné vlastníci, případně nájemci pozemků, na kterých památné stromy rostou, vlastníci pozemků, na které zasahuje určené ochranné pásmo památných stromů. Protože odpovědnost za správnou péči o památné stromy náleží vlastníkovi pozemku, na kterém strom roste, je jeho postoj velmi významný. Ke všem zásahům péče o památné stromy je ze zákona nutný souhlas orgánu ochrany přírody, který je oprávněn vyhlašovat nebo rušit ochranu památných stromů.

5

Památné stromy jsou v terénu označeny tabulemi s malým státním znakem České republiky a tabulemi s textem „památný strom“ nebo „památné stromy“. Tato tabule bývá umístěna poblíž paty stromu, nikdy však nesmí být připevněna přímo ke stromu. Informace o památných stromech jsou evidovány v Ústředním seznamu ochrany přírody a jejich digitální databáze je dostupná ze stránky http://drusop.nature.cz

Autor: Mef
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak vyrobit pochodeň
Pochodně slouží lidem už od nepaměti jako svítilny i k zapalování ohňů. Hořící oheň má své kouzlo a především večerní zahradní slavnosti osvětlené svě…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.