1

První a základní podmínkou, abyste mohli dostat některý z příspěvků v nouzi, je Vaše evidence na Úřadu práce. I když nežijete dlouhou dobu na adrese svého trvalého bydliště, na Úřad práce musíte jít ve městě, které máte napsáno v občanském průkazu. Pokud se Vám nechce každý měsíc dojíždět hlásit se na tento ÚP, můžete si požádat o převedení evidence do města, kde fakticky žijete. K tomu je nejlepší mít potvrzení od městského úřadu o tom, jak dlouho v tom místě žijete a kde. Na potvrzení od jiného úřadu slyší úředníci nejvíce a převedení evidence by pak neměl být problém.

2

Až se zaevidujete a o evidenci dostanete potvrzení – to při troše dobré vůle dostanete hned, pokud ne, tak do tří týdnů – začněte shánět potvrzení o příjmech. Pokud nemáte žádné, podepište čestné prohlášení. Pokud ale v domácnosti žijete s někým, kdo příjmy má – ať už důchod, plat, podporu v nezaměstnanosti nebo cokoliv jiného – musíte je mít také potvrzené.

3

Abyste dostali příspěvek na živobytí, musíte sepsat všechny členy domácnosti. Na sociálním odboru ve Vašem městě dostanete složku dokumentů, které musíte vyplnit. Ve složce je: žádost samotná se seznamem členů domácnosti, osobní formulář pro každého člena domácnosti – součástí je potvrzení o příjmu, souhlas se zpracováním údajů, prohlášení, že údaje jsou pravdivé, soupis majetku movitého a nemovitého.
Dejte si pozor při vyplňování – k jednotlivým položkám je vždy nahoře přiřazeno malé číslo. Ve vysvětlivkách je pod tímto číslem vždy uveden způsob, jakým vepsat údaj do políčka. Např. údaj o Vašem stavu: pokud jste svobodný, nenapíšete do políčka SVOBODNÝ, ale vepíšete tam číslo 1. Každý údaj má svůj způsob vyplnění, např. někde vyškrtáváte nehodící se, jinde vepisujete přiřazená čísla. Pozorně čtěte vysvětlivky! Byla by hloupost, kdybyste příspěvek nedostali kvůli špatnému vyplnění žádosti. Pokud si skutečně nebudete vědět rady, úřednice by Vám s vyplňováním měla pomoci.

4

Abyste správně vyplnili formuláře, potřebujete, aby byl každý člen domácnosti někde vedený – buď v zaměstnání, na ÚP nebo jako žák, případně důchodce, apod. Kdo je „bezprizorní“, musí svůj stav nejdříve napravit. Takže kdo není nikde, musí být na úřadu práce, kdo je žák, musí mít potvrzení o studiu, kdo je zaměstnán, musí mít na svém osobním papíře razítko zaměstnavatele.

5

Pokud máme dokumenty-přílohy v pořádku, přistoupíme k jednotlivým oddílům složky. Žádost se skládá z Vašich osobních údajů – tj. rodné číslo, zdravotní stav (pokud je špatný, je dobré mít potvrzení od lékaře), osobní stav, bydliště, atd. To samé je třeba vyplnit u každého člena Vaší domácnosti. Pokud někdo pracuje „na černo“, tak to tam nepište:-)

6

Osobní „papíry“ jednotlivých členů domácnosti jsou v podstatě rozšířenou verzí seznamu členů v samotné žádosti. Obsahují jak údaje už jednou vyplněné, tak seznam příjmů v uplynulých třech měsících, seznam zaměstnání nebo evidencí v uplynulých třech měsících a u každého příjmu potvrzení od zaměstnavatele nebo úřadu, který příjmy vyplácel.

7

Soupis majetku je posledním formulářem, který musíte vyplnit. Není třeba mít žádný oficiální odhad, v podstatě jen zaškrtáváte jednotlivé položky podle toho, jestli je vlastníte, nebo ne. Je třeba do něj uvést i výši nájmu, který platíte, nebo měsíční zálohy za energie. Z nákladů na bydlení a na „hlavu“ žijící v domácnosti a ze soupisu příjmů se vypočítává, jestli na příspěvek máte nárok, nebo ne.

8

Na řadě jsou souhlas s předáním osobních údajů České poště nebo bance podle toho, jak si budete přát vyplácet příspěvek. Posledním dokumentem, na který jen vyplníte své údaje a podepíšete, je prohlášení o pravdivosti všech údajů. Nezapomeňte, že podpisy musí být u každé skupiny údajů u každé osoby – správnost údajů svým podpisem potvrdí samozřejmě vždy osoba, které se týkají.

9

Pokud máte všechny formuláře vyplněny a doloženy všechny dokumenty, které po Vás úřednice na „sociálce“ bude chtít, můžete požádat o příspěvek. Pokud Vám bude schválen, první platbu dostanete následující měsíc, většinou do patnáctého dne.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.833335
Average: 3.8 (6 votes)