Přejít k hlavnímu obsahu

Jak zadržet pachatele trestného činu

06. Červenec 2013

Mnoho lidí se jednou nebo dokonce vícekrát za život stalo svědky trestného činu. Zpravidla jen proto, že byli ve špatnou dobu na špatném místě. Může se to stát komukoli z nás. Ačkoli útok odvrátíte, policie v drtivé většině případů na místě není a pachatel na její příjezd ze své dobré vůle rozhodně čekat nebude. Rozhodnete-li se pachatele zadržet vlastními silami, udělejte to v souladu se zákonem.

1

Nahlédněte do trestního řádu

Pachatele má primárně zadržet policie. Není-li policie na místě a přesto je třeba rychle jednat, což se logicky nejčastější případ, trestní řád VÝSLOVNĚ opravňuje každého z nás osobu podezřelou ze spáchání trestného činu zadržet.

Nejdříve si přečtěte § 76 odst. 2 trestního řádu:

"Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit."

2

Pokuste se vyčkat do příjezdu policie

Je-li to možné, zavolejte policii a vyčkejte na její příjezd. To je vhodné například tehdy, je-li pachatel pod vlivem alkoholu nebo drog a zdržuje se na místě činu nebo v bezprostředním okolí, takže není potřeba ho před příjezdem policie omezovat na svobodě.

Rozhodnete-li se pachatele zadržet, buďte opatrní a zbytečně neriskujte. Pamatujte, že v sázce je vaše zdraví a někdy i život. Ačkoli budete muset jednat velice rychle a ve velkém stresu, nevyplatí se riskovat život kvůli několika stokorunám, které vám pachatel ukradl z kapsy v supermarketu.

3

Pachatele zadržte bezprostředně

Rozhodnete-li se pachatele zadržet, učiňte tak při činu nebo bezprostředně po něm. Uběhla-li od spáchání trestného činu delší doba, kontaktujte policii.

4

Pachatele zadržte jen ze zákonných důvodů

Pachatele zadržte pouze tehdy, je-li to nezbytné ke zjištění jeho totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Uvidíte-li například v noci cizí postavu, jak vám rozbíjí auto, budete ji muset zadržet již proto, aby se vůbec zjistilo její jméno a bydliště. Neuděláte-li to, pachatel po dokonání činu uteče a vy nebudete mít po kom požadovat náhradu škody, protože se s největší pravděpodobností nikdy nedozvíte, kdo za škodu odpovídá.

5

Pachatele předejte policii

Zadržíte-li pachatele trestného činu, např. ho s pomocí rodinných příslušníků zamknete ve sklepě, je vaší povinností ihned informovat policii a pachatele jim předat. Není možné - nebrání-li vám v tom nějaký podstatný důvod (např. povodně) - zadržovat pachatele několik hodin nebo dokonce dnů. Podstata zadržení spočívá v KRÁTKODOBOSTI. Pachatele nesmíte bít, vyhrožovat mu či se mu jinak mstít. Veškerý další postup je v rukou policie, státního zástupce a soudu.

6

Obrňte se trpělivostí

Mnoho lidí, kteří pachatele úspěšně zadrží, mají poté hořký pocit z následné administrativy, výslechů a případného předvolání k soudu.

Dále se připravte na to, že pachatel vám bude nadávat a najdou se i tací, kteří vás budou chtít žalovat nebo na vás podají trestní oznámení (např. z důvodu omezování osobní svobody). Ne každý delikvent je schopný pochopit, že pachatelem trestného činu byl on, nikoli vy.

Stručně řečeno - předáním zadržené osoby policii to mnohdy nekončí, ale začíná.

Ohrožuje-li vás pachatel na zdraví nebo na životě, s největší pravděpodobností jsou naplněny podmínky pro nutnou obranu, a v takovém případě se samozřejmě můžete aktivně bránit (útočníka zranit), avšak ne způsobem zcela zjevně nepřiměřeným.

Zadržíte-li pachatele, poznamenejte si kontakty na případné svědky, kteří později můžou celou událost popsat.

Článek má obecný charakter a slouží k informativním účelům. Redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak jednat v nutné obraně | rady
Jak jednat v nutné obraně | rady. Brání-li si někdo život, zdraví nebo majetek v nutné obraně, pak se nedopouští trestného činu. Rozpoznat hranice mez…
Obrázek není k dispozici
Jak žádat náhradu škody po státu
Stát odpovídá za škodu způsobenou při výkonu státní moci. Sám od sebe vám ale stát (ani jednotlivé úřady či úředníci) škodu nezaplatí, a to ani tehdy,…
Jak se bránit hluku | tipy
Jak se bránit hluku | tipy. S občasným hlukem se naše tělo dokáže vyrovnat, dlouhodobé vystavení hluku může vést k nevratnému poškození zdraví. V tako…
Jak se bránit pomluvě | rady
Jak se bránit pomluvě | rady. S pomlouváním se setkáváme již od útlého věku. Pomluvou si ztrpčují život děti na základní škole, kolegové v práci i sou…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.