Přejít k hlavnímu obsahu

Jak jednat v nutné obraně | rady

Jak jednat v nutné obraně | rady

Jak jednat v nutné obraně | rady. Brání-li si někdo život, zdraví nebo majetek v nutné obraně, pak se nedopouští trestného činu. Rozpoznat hranice mezi jednáním v nutné obraně a pácháním trestného činu však nemusí být jednoduché. O nutné obraně se sice často mluví, ale málokdo ji umí definovat, respektive alespoň teoreticky určit, kam až může při odvrácení útoku zajít. Zvládnutí konkrétní situace je o to těžší, že napadený člověk jedná ve strachu, vzteku, časové tísni, případně je limitován svými fyzickými možnostmi. Napadne-li vás pachatel, braňte se. Ale v souladu se zákonem.

1

Co je to nutná obrana

Odvracení hrozícího útoku za tmy uprostřed opuštěného parku, zvláště útočí-li na vás více pachatelů, nemá téměř nic společného s teorií. Přesto je nutné z teorie vyjít, ať si alespoň v bezpečí domova ujasníte, co to nutná obrana podle zákona je. Nutnou obranu definuje § 29 trestního zákoníku, a to následujícím způsobem: (1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. (2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

2

Utečte

Ať už ovládáte bojové umění, máte základy sebeobrany nebo jste ve velmi špatné fyzické kondici, platí jedno pravidlo. Můžete-li se útoku na svou osobu vyhnout, udělejte to. A to přes to, že zákon nic takového nestanoví. Naopak- podle trestního zákoníku můžete útok odvrátit relativně libovolně, není-li váš způsob obrany zcela zjevně nepřiměřený. Přesto všechno se doporučuje utéct, dá-li se takto útoku předejít. Vhodným ústupem si pravděpodobně ušetříte mnoho času i "nervů".

3

Braňte se

Nepodaří-li se vám utéct (pachatel vám drží u krku nůž), případně utéct nechcete (pachatel přímo ohrožuje člena vaší rodiny), braňte se tak, abyste útok odrazili. Mnoho lidí si myslí, že obrana proti útoku může být jen velmi malé intenzity. To je ale hloupost, obrana musí být vždy silnější než útok, jinak by nebyla způsobilá útok odvrátit. Bude-li vás pachatel mlátit pěstmi do hlavy a vy ho "pouze" kopnete do stehna, s největší pravděpodobností ho rozdráždíte tak, že svůj útok proti vám ještě zesílí. Na druhou stranu nemůžete surově praštit útočníkovi hlavou o chodník, pokud do vás pouze strčil, například na diskotéce nebo v hospodě. Platí, co bylo již řečeno, braňte se vždy tak, aby obrana nebyla zcela zjevně nepřiměřená útoku.

4

Rozlišujte časovou hranici!

Při svém jednání musíte odvracet PŘÍMO HROZÍCÍ nebo alespoň BEZPROSTŘEDNĚ TRVAJÍCÍ ÚTOK. Dodržení, respektive nedodržení tohoto časového vymezení bývá častou příčinou, proč se z obětí stávají vrazi. Mává-li před vámi pachatel baseballovou pálkou a vyhrožuje-li vám rozbitím hlavy, nemusíte čekat, až skutečně zaútočí. Útok již přímo hrozí a vy se můžete bránit, a to dokonce nožem nebo jinou zbraní, nevybočíte-li z mezí nutné obrany. Bezprostředně trvající útok je takový útok, který skutečně trvá, tedy nejedná se o ukončené jednání. Udeří-li vás pachatel do spánku, otočí se a zamíří pryč, aniž by mínil v útoku pokračovat, nemůžete se po něm vrhnout. Útok odezněl, netrvá a vznikla-li vám například újma na zdraví, musíte se obrátit na policii, soud a jiné kompetentní orgány, případně pachatele vyzvat k náhradě škody (záleží na povaze útoku a následcích). Začnete-li si všímat případů vysílaných v televizi, zjistíte, že mnohý obránce stojí před soudem pouze proto, že vybočil z nutné obrany právě z hlediska časového. Tedy útok již odezněl, ale vztek napadeného ne, takže zaútočil. Máte-li v ruce zbraň a vidíte z vašeho domu vybíhat zloděje, který vám například navíc rozbil okna a dveře, je velice těžké v daném okamžiku nezaútočit, protože ve vás všechno vře. V takovém případě se již ale nejedná o nutnou obranu, nýbrž o mstu, kterou trestní zákoník neospravedlňuje. Útok trvá, utíká-li zloděj s ukradeným zbožím. V okamžiku kdy vaše věci upustí a prchá pryč, nejedná se již o útok a nemůže být řeč o nutné obraně. I v prvním případě ale platí, že obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená. Střelíte-li pachatele do břicha nebo do hlavy, ačkoli prchal s vaší kabelkou, velice pravděpodobně budete za svůj čin trestně odpovídat.

5

Nevyvolávejte vyhrocené situace

O nutnou obranu se nejedná, pokud útočníka vyprovokujete právě z toho důvodu, abyste se následně mohli bránit (například víte, že jste fyzicky silnější a s "útočníkem" máte nevyřízené účty).

Tipy

Nepleťte si nutnou obranu s krajní nouzí. Nutná obrana obecně směřuje proti úmyslnému protiprávnímu jednání člověka, zatímco v krajní nouzi "pouze" odvracíte přímé nebezpečí a způsoby, jakými tak můžete učinit, jsou mnohem omezenější než u nutné obrany.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak začít s jógou | rady a tipy
Jak začít s jógou | rady a tipy
Jak začít s jógou | rady a tipy. Odevšud slyšíme, že je jóga zdravá, a jak prospívá našemu tělu. Když se o jógu začneme zajímat, překvapí nás, kolik r…
Jak stanovit mzdu výměrem | rady
Jak stanovit mzdu výměrem | rady
Jak stanovit mzdu výměrem | rady. Mzdový výměr je jedním ze způsobů, jak stanovit výši mzdy, kterou bude za vykonanou práci dostávat konkrétní zaměstn…
Jak přenechat byt do podnájmu | rady
Jak přenechat byt do podnájmu | rady
Jak přenechat byt do podnájmu | rady. Otázku bydlení někdy řešil každý z nás. A protože ne všichni si můžeme dovolit bydlet ve vlastním bytě či domě,…
Jak se dovolat promlčení | rady
Jak se dovolat promlčení | rady
Jak se dovolat promlčení | rady. Právo se promlčí, nebylo-li vykonáno v zákonem stanovené době. Ačkoli promlčené právo nezaniká, nemůže být soudně při…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.