Přejít k hlavnímu obsahu

Jak zaregistrovat občanské sdružení | rady

10. Říjen 2020

Jak zaregistrovat občanské sdružení | rady. V dnešní době neustále narůstá počet neziskových organizací. Nejjednodušší formou neziskové organizace z pohledu administrativních a legislativních povinností je bezesporu občanské sdružení. Občanské sdružení můžete zaregistrovat písemně a bezplatně na Ministerstvu vnitra. Jak občanské sdružení založit, vám poradí následující řádky.

1

Občanské sdružení

Občanské sdružení je právnická osoba. Každý občan má právo na volné sdružování a shromažďování se, to je hlavní podstata zákona o sdružení občanů.

2

Založení občanského sdružení

Založení občanského sdružení není složitou záležitostí. Občanská sdružení registruje a eviduje Ministerstvo vnitra. Právě zde musíte směřovat svou žádost o registraci občanského sdružení.

3

Přípravný výbor

Občanské sdružení zakládá přípravný výbor, který tvoří minimálně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší osmnácti let. Přípravný výbor sepíše návrh na registraci sdružení a stanovy občanského sdružení, které se spolu s registrací odešlou ve dvojím vyhotovení na Ministerstvo vnitra.

4

Návrh na registraci

Návrh na registraci občanského sdružení má podobu klasického úředního dopisu. V záhlaví uvádíte adresu Ministerstva vnitra, dále věc, které se obsah dopisu týká (návrh registrace občanského sdružení). Registrace by měla rovněž obsahovat jméno, příjmení, adresu bydliště a rodné číslo členů přípravného výboru. Dále zde uveďte jméno, příjmení a bydliště zmocněnce, který je oprávněn jednat jménem přípravného výboru.

5

Stanovy

Výchozí vzor stanov naleznete v odkaze URL, který je uveden pod článkem. Stanovy občanského sdružení musíte ve dvojím vyhotovení odeslat společně s žádostí o registraci na Ministerstvo vnitra. Stanovy musí splňovat určitá kritéria vyplývající ze zákona. Stanovy občanského sdružení by měly obsahovat především:

- Název a sídlo občanského sdružení (název musí vždy obsahovat zkratku o.s. nebo příponu občanské sdružení).

- Statut sdružení (OS je nezávislé sdružení, OS je právnická osoba).

- Cíl činnosti sdružení (detailně rozveďte a popište činnost, která bude směřovat k naplnění cíle OS).

- Členství (kdo může být členem, kdy členství vzniká, jaké povinnosti z členství v OS vznikají, kdy členství zaniká).

- Práva a povinnosti členů (jaká práva členové OS mají a jaké povinnosti z členství v OS pro ně vyplývají).

- Orgány sdružení (OS tvoří valná hromada, rada a předseda).

- Valná hromada (její práva a povinnosti, detailní rozpis její činnosti a všech náležitostí, za které zodpovídá, také uveďte, jak často bude valná hromada svolávána).

- Rada sdružení (jedná se o výkonný orgán OS, uveďte veškerá práva a povinnosti rady sdružení).

- Předseda (je přímo podřízen radě OS, reprezentuje OS navenek, je výkonným orgánem OS).

- Zásady hospodaření (zdroj příjmů OS, kdo zodpovídá za hospodaření OS, kdo schvaluje rozpočet OS apod.).

- Zánik sdružení (zde uveďte veškeré podmínky, kdy občanské sdružení zaniká a jak valná hromada rozhodne o likvidaci jeho zůstatkového majetku).

- Závěrečná ustanovení (zde uveďte další ujednání a práva OS).

6

Registrace

Ministerstvo vnitra je povinno provést registraci nejpozději do třiceti dnů od podání žádosti. Zmocněnec obdrží zpět jedno vyhotovení stanov, které budou obsahovat razítko a potvrzení o registraci společně s datem, od kdy je registrace občanského sdružení platná. Pokud neobdržíte vyrozumění o schválení nebo zamítnutí registrace občanského sdružení do 40 dnů, pak toto sdružení automaticky vzniká první den po uplynutí této zákonem stanovené lhůty.

7

Zamítnutí registrace

Pokud nesplňuje vaše žádost podmínky potřebné pro registraci občanského sdružení, měli byste obdržet nejpozději do 10 dnů ze strany Ministerstva vnitra rozhodnutí o zamítnutí registrace. Nebudete-li souhlasit s jeho rozhodnutím, můžete podat odvolání o zamítnutí registrace k Nejvyššímu soudu.

8

IČO

Jakmile obdrží zmocněnec přípravného výboru rozhodnutí o registraci občanského sdružení, musí podat žádost na Český statistický úřad (společně s kopií schválených stanov). Český statistický úřad přidělí občanskému sdružení identifikační číslo – IČO, pod kterým bude sdružení vedeno v evidenci veřejné správy.

Článek má pouze informativní charakter.

Autor: arli444
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak se pojistit do zahraničí | rady
Jak se pojistit do zahraničí | rady. Češi během dovolené rádi cestují a poznávají nové místa. Ať už je to letní dovolená u moře, lyžování v Alpách, eu…
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady. Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuc…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.