Přejít k hlavnímu obsahu

Jak získat duplikát rodného listu

29. Listopad 2019

Rodný list je jeden z dokladů, které vydává matriční úřad - tzv. matriční doklady - vedle rodného listu ještě oddací list a úmrtní list. Může se vám bohužel stát, že svůj rodný list ztratíte, nebo třeba někam založíte a nemůžete jej najít zrovna v době, kdy jej potřebujete. Tento doklad sice není třeba příliš často, ale bez něho se bohužel v životě zřejmě neobejdete. Z tohoto důvodu si v případě jeho ztráty můžete zažádat o vydání jeho duplikátu (tzv. druhopisu rodného listu).

1
Nevíte, kde si můžete o druhopis rodného listu zažádat? Žádost si můžete podat jen na matriku, která vydala původní rodný list, protože pouze zde je záznam v matriční knize, který je pro vydání druhopisu potřeba. Pokud se jedná o narození českého občana v zahraničí, musíte se pak obrátit na zvláštní matriku na Úřadu městské části Brno – střed.
2
Při potřebě získat duplikát rodného listu, je třeba podat písemnou žádost, a to buď na příslušném formuláři matričního úřadu, nebo můžete napsat vlastní žádost.
3
Žádost o duplikát rodného listu musí obsahovat identifikaci žadatele a identifikaci osoby, které se výpis týká (pokud není totožná s žadatelem, potom je třeba také doložit oprávněnost žádosti). K identifikaci slouží jméno a příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu. Další povinnou náležitostí je také datum a místo matriční události, v případě rodného listu tedy datum a místo narození. Pokud žádost zasíláte poštou, je třeba, aby byla opatřena vaším ověřeným podpisem.
4
Budete-li si to přát a zaplatíte-li správní poplatek, může vám být druhopis rodného listu zaslán poštou do vlastních rukou. Případně můžete na příslušnou matriku zajít osobně a po doložení vaší totožnosti vám bude duplikát vydán.
5
Také můžete vyřízením této záležitosti pověřit nějakou osobu, které dáte plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem.
6
O druhopis rodného listu tedy může žádat osoba, které se tento rodný list týká, její zmocněnec, nebo její příbuzní (manžel, rodič, dítě, sourozenec, prarodič – tito však musí doložit příbuzenský vztah s osobou, které rodný list patří). Na vydání druhopisu rodného listu má úřad 30denní lhůtu. Správní poplatek za vydání druhopisu rodného listu činí 100 korun.
Autor: chorche | Zobrazit autorská práva

Foto k návodu Jak získat duplikát rodného listu: ilustrační, zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Technika decoupage, neboli ubrousková technika je díky své jednoduchosti a finanční nenáročnosti stále oblíbenějším způsobem dekorace nejrůznějších př…
Obrázek není k dispozici
Sluneční clona zabraňuje nežádoucím odleskům na fotografii, odcloňuje boční světlo. Pokud nevhodně vyberete sluneční clonu pro svůj fotoaparát, může d…
Obrázek není k dispozici
Umývání rukou patří k základním hygienickým návykům. Umývání rukou však není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Základní rady, jak sprá…
Obrázek není k dispozici
Dámský šál není pouze nezbytnou součástí zimní garderoby. Různé variace šátků a šál se staly vyhledávanými módními doplňky. Šály a šátky je potřeba um…