1

Nevíte, kde si můžete o druhopis rodného listu zažádat? Žádost si můžete podat jen na matriku, která vydala původní rodný list, protože pouze zde je záznam v matriční knize, který je pro vydání druhopisu potřeba. Pokud se jedná o narození českého občana v zahraničí, musíte se pak obrátit na zvláštní matriku na Úřadu městské části Brno – střed.

2

Při potřebě získat duplikát rodného listu, je třeba podat písemnou žádost, a to buď na příslušném formuláři matričního úřadu, nebo můžete napsat vlastní žádost.

3

Žádost o duplikát rodného listu musí obsahovat identifikaci žadatele a identifikaci osoby, které se výpis týká (pokud není totožná s žadatelem, potom je třeba také doložit oprávněnost žádosti). K identifikaci slouží jméno a příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu. Další povinnou náležitostí je také datum a místo matriční události, v případě rodného listu tedy datum a místo narození. Pokud žádost zasíláte poštou, je třeba, aby byla opatřena vaším ověřeným podpisem.

4

Budete-li si to přát a zaplatíte-li správní poplatek, může vám být druhopis rodného listu zaslán poštou do vlastních rukou. Případně můžete na příslušnou matriku zajít osobně a po doložení vaší totožnosti vám bude duplikát vydán.

5

Také můžete vyřízením této záležitosti pověřit nějakou osobu, které dáte plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem.

6

O druhopis rodného listu tedy může žádat osoba, které se tento rodný list týká, její zmocněnec, nebo její příbuzní (manžel, rodič, dítě, sourozenec, prarodič – tito však musí doložit příbuzenský vztah s osobou, které rodný list patří).
Na vydání druhopisu rodného listu má úřad 30denní lhůtu.
Správní poplatek za vydání druhopisu rodného listu činí 100 korun.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.2
Average: 4.2 (10 votes)