1

Všímejte se čtenářských dovedností potomka
Abyste zjistili, zda váš potomek má poruchu se čtením, je nutné si ho více všímat. Cvičte s ním čtení hned od začátku školní docházky. Někdy není od věci začít již před ní, ale v předškolním věku se snažte ratolest nepřetěžovat. Od první třídy se mu však věnujte naplno. Bude-li se vám zdát, že zaostává, zkonzultujte to s jeho učitelkou. Někdy se vám může stát, že vás učitelka sama vyhledá s tím, že se může jednat o poruchu čtení, tedy dyslexii.

2

Vyhledejte pedagogicko-psychologickou poradnu
Pokud máte již vážné podezření na dyslexii, je nutné vyhledat pedagogicko-psychologickou poradnu, ve které vám vaší domněnku potvrdí či vyvrátí. Doporučení do poradny vám dají ve škole. Budete-li mít ohledně tohoto kroku pochybnosti, neváhejte a s učitelkou si promluvte. Měla by být schopná vám vše potřebné objasnit.

3

Diagnostika dyslexie
Navštivte pedagogickou poradnu. Vaše dítě bude vyšetřeno a pokud bude diagnostikovaná dyslexie, dostanete o tom po tvrzení, které je nutné přinést do školy. Na základě tohoto potvrzení bude mít váš potomek nějaké úlevy v předmětech českého jazyka. Dyslexie je totiž porucha, která se netýká intelektu (mohou ji mít nadprůměrní žáci), proto také je nutné zajistit, aby kvůli této poruše nemělo dítě zbytečně špatné výsledky ve škole.

4

Nevytvářejte dramatické scénáře
Uvědomte si, že dyslexie není nikterak závažnou poruchou. Poruch učení, mezi které patří dyslexie, dyskalkulie (neschopnost řešení matematických úloh), dyspraxie (nadměrná nešikovnost), dysgrafie (poruchy v psané projevu), dysortografie (neschopnost psát bez pravopisných chyb) atd., stále přibývá a podle odhadů jimi trpí až 20% populace.

5

Pracujte na zlepšení poruchy
Ovšem to neznamená, že byste se měli s poruchou čtení u svého dítěte smířit. Je nutné pracovat na jejím zmírnění. V pedagogicko-psychologické poradně dostanete návod na to, jak s dítětem doma pracovat a jak ho učit lépe číst. Buďte důslední a tyto rady dodržujte a pravidelně s dítětem čtení procvičujte. Pamatujte, že co se nenaučí zezačátku, bude později velmi těžko dohánět.

6

Chce to trpělivost
Obrňte se trpělivostí. Budete ji potřebovat. Je zřejmé, že dítě s poruchou čtení se této činnosti bude učit obtížněji a rozhodně není vhodné na dítě zvyšovat hlas či ho nějak jinak stresovat. Tím ničemu nepomůžete. Navíc můžete vzbudit v dítěti neurotismus či komplexy méněcennosti.

Varování

Různými poruchami učení dnes trpí mnoho žáčků. Neznamená to, že by jejich intelekt byl snížen. V jiných oblastech učení mohou mít dokonce nadprůměrné výsledky.

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (1 vote)