1

Kolik toho musíte umět, abyste uspěli?

Podle Common European Framework of Reference je CAE na úrovni C1, kde C2 je nejvyšší a A1nejnižší znalost jazyka. Měli byste mít pokročilou slovní zásobu, umět vyjádřit svoji náladu a jemné významové odstíny. Četba literatury v originále by neměla být problém. Úroveň znalostí gramatiky je srovnatelná se státnicovými kurzy pro překladatele.

2

Otestujte si svou počáteční úroveň

Pokud uvažujete o přípravném kurzu, najděte si školu, která nabízí rozřazovací testy podle úrovní CEFR nebo ALTE.
Pokud se chcete otestovat sami, použijte CAE handbook(updated) v sekci Teacher resources na cambridgeesol.org. Ta obsahuje také Listening testy. Pokud Vám vyjde v testu v průměru více než 60 %, máte reálnou šanci se na CAE připravit.

3
Obrázek není k dispozici

Vyberte si opravdu dobrý kurz

85% uchazečů o CAE před zkouškou absolvuje přípravný kurz. Věřte, že k tomu mají dobrý důvod.
Pokud máte ze Sample testu nad 75% , bude Vám stačit rychlý jednosemestrální kurz zaměřený na procvičování Practice Tests a Past Papers.
Pokud máte do začátku alespoň nad 60%, studujte raději v delším kurzu, kde se probírají gramatická témata a slovní zásoba. Kratší kurz se vám nevyplatí, protože bývá jen o procvičování testů, a to vám nepomůže dostat se na vyšší úroveň.

4

Co dělat, když klasický kurz nechcete

Studenti CAE často podceňují části Writing a Speaking. Pokud nechcete platit za celý kurz, zkuste si alespoň najít rodilého mluvčího, který má s přípravou na CAE zkušenosti, a projděte s ním jednotlivé typy slohových útvarů podle hodnotící stupnice na CAE. Trvejte na zpětné vazbě a hodnocení. Marking schneme najdete např. v CAE Gold, CAE Testbuilder nebo v CAE handbook.
Na části Reading a Use of English se můžete připravit také sami např. s pomocí Advanced Language Practice od Michaela Vince.

5

Jednotlivé části zkoušky

Formát CAE zkoušky je podobný jako u FCE. Kromě FCE úloh obsahuje také několik dalších typů. Podívejme se spolu, které části CAE jsou odlišné od FCE.

6
Obrázek není k dispozici

Reading – 75 minut

Part 1 – Dostanete tři krátké texty, obvykle úryvky z beletrie nebo složitější články, ke každému textu jsou dvě otázky, kdy vybíráte jednu ze čtyř možností.
Řiďte se tím, k jaké části textu se otázka vztahuje. Např.: in the final paragraph, expression on line 12, overall (celý text)
Pozor na otázky typu according to the writer, In the writer´s opinion. Text často obsahuje i názory jiných osob, než je autor.

7

Writing – 90 minut

Kromě z FCE známých letter, essay, review, article, report, obsahuje CAE i následující:

Information sheet
Máte podat faktické a srozumitelné informace na dané téma, např. Co zajímavého lze vidět ve vašem městě.
Text čleňte do odstavců s podnadpisy.
Nepřeskakujte z tématu na téma.

Competition entry
Máte přesvědčit daného cílového čtenáře o tom, že jste nejlepší např. pro danou práci, stipendium, výhru.
Text pište poutavě, tak trochu v reklamním stylu.
Používejte podmínková souvětí, zdůvodňujte, proč mají vybrat zrovna vás.

Proposal
Máte přesvědčit skupinu kolegů, spolužáků nebo nadřízených o svém názoru na věc, na příklad zda je lepší vybavit knihovnu novými počítači nebo knihami.
Napište si osnovu a podle ní potom rozveďte svůj názor.
Používejte fakta, abyste podpořili jednotlivé body.
Používejte zdvořilostní fráze.
Např. I´d recommend, It can be seen, The evidence suggests, Following a survey, Feedback from the survey suggests, We should therefore…,
Používejte logické spojky.
Např. therefore, whereas, in contrast, overall atp.

8
Obrázek není k dispozici

Use of English – 60 minut
Part 4 – Do tří různých vět máte vyplnit to samé slovo tak, aby dávaly všechny smysl.
Vyberte větu s nejméně abstraktním významem, zkoušejte různá slova a pak vyberte to, které tvoří slovní spojení i se slovy v ostatních, abstraktnějších větách.
Často je vynecháno sloveso, které tvoří různá frázová slovesa s předložkami za mezerou.

9

Listening – 40 minut
Part 4 – Pět různých lidí mluví na podobné téma, ke každému přiřazujete jeden výrok z dvou různých sad otázek.
Obě sady otázek si velmi rychle přečtěte před poslechem.
Ke každému mluvčímu vyberte rovnou po jedné otázce z každé sady, jinak to nestihnete.
Při druhém poslechu případně upravte odpovědi

10

Speaking – 15 minut
Jedinou dobrou zprávou o CAE je, že formát Speaking testu je stejný jako u FCE.
Očekává se však lepší slovní zásoba a schopnost složitější argumentace.

Tipy

Nezapomeňte se ke zkoušce zaregistrovat včas, abyste zbytečně neplatili víc, než musíte.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.666665
Average: 3.7 (3 votes)