Přejít k hlavnímu obsahu

Jak a kdy zdanit příjmy ze zahraničí | rady

Jak a kdy zdanit příjmy ze zahraničí | rady. Pracovali jste část roku nebo celý rok v zahraničí? Příjmy ze zahraničí musíte zdanit. Ukážeme si, jak takové příjmy zdaňovat a jak zamezit dvojímu zdanění příjmů ze zahraničí.

Co je potřeba

bilaterální smlouva
potvrzení z daňového úřadu v zahraničí
kalkulačka

1

Najděte si smlouvu s Českou republikou

Daňová povinnost se na vás vztahuje, i když máte příjem ze zahraničí. Aby se zamezilo dvojímu zdanění - tzn. abyste neplatili daně ze svých příjmů v zahraničí i v České republice, mají země uzavřené bilaterální smlouvy s Českou republikou. Proto si vyhledejte příslušnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Ta mimo jiné upravuje, jakou metodou má být daň odvedena a kam. Kompletní seznam smluv z celého světa naleznete na stránkách České daňové správy na konci tohoto článku.

2

Metoda výpočtů - Metoda prostého zápočtu

Podle státu, ze kterého jste měli příjem, je třeba zvolit metodu, jakou bude váš příjem zdaněn. Metoda prostého zápočtu, která se užívá například u příjmu z Rakouska nebo Spojených států amerických, vypadá následovně: částka se sníží o daň z příjmů zaplacenou v zahraničí, ale pouze do výše částky daně z příjmů vypočtenou podle zákonů v České republice. Maximální výši zápočtu získáme vynásobením podílu příjmů ze zdrojů v zahraničí na základu daně před uplatněním odpočitatelných položek a nezdanitelných částí základu daně a daňové povinnosti ze všech příjmů. Tuto maximální výši odečteme od daňové povinnosti ze všech příjmů a získáme daňovou povinnost v naší zemi. Příklad: Pan Novák pracoval v roce 2009 v USA i v ČR. V zahraničí vydělal 300 tisíc korun, v naší zemi 700 tisíc korun. Celkem tedy vydělal 1 milion korun. Příjem ze zahraničí tvoří 30% z celkového příjmu. Přehlednou tabulku ze serveru Finance.cz najdete níže. Metoda vynětí s výhradou progrese. Ta umožňuje vyjmout příjmy zdaněné v zahraničí ze základu daně, ale z ostatního příjmu se vypočte daň procentní sazbou daně. Metoda plného zápočtu: Daňová povinnost se sníží o daň z příjmů zaplacenou v zahraničí, a to i když je vyšší než daň vypočtená z příjmů v ČR z příjmů ze zdrojů v zahraničí. Metoda plného vynětí s výhradou progrese umožňuje vyjmout příjmy zdaněné v zahraničí ze základu daně, ale z ostatního příjmu se vypočte daň procentní sazbou daně.

3

Daň zaplacená v zahraničí - jak prokázat

Pokud jste ze svých příjmů ze zahraničí už odvedli daň, je potřeba mít doklad, který doložíte k daňovému přiznání v České republice. Toto potvrzení si vyžádejte od zahraničního správce daně - tedy od příslušného úřadu ve státě, kde jste pracovali. Příjmy uvádíte v Příloze 3 daňového přiznání fyzických osob.

V případě, že budete nepřetržitě v zahraničí déle než 6 měsíců, odhlašte se před odjezdem do zahraničí ze systemu zdravotního pojištění v České republice. V tomto případě vám tak odpadne povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak si najít práci v zahraničí | rady
Jak si najít práci v zahraničí | rady. Češi stále častěji jezdí za prací do zahraničí. Volný pohyb zboží, kapitálu a osob v Evropské unii funguje na p…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.