Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat dohoda o srážkách ze mzdy | rady

13. Prosinec 2020
Jak má vypadat dohoda o srážkách ze mzdy | rady

Jak má vypadat dohoda o srážkách ze mzdy | rady. Zaměstnavatel vyplácející svému zaměstnanci mzdu, nemůže nikdy sám od sebe srazit ze zaměstnancovy mzdy jakoukoliv částku, respektive může provést srážku ze mzdy pouze na účely uvedené v § 147 Zákoníku práce (např. daň ze mzdy, sociální a zdravotní pojištění) a dále srážky, které jsou podložené dohodou o srážkách ze mzdy a to i tehdy, pokud má za zaměstnancem pohledávku sám zaměstnavatel např. za stravování či za škodu. Na tyto srážky musí mít i zaměstnavatel se zaměstnancem vždy uzavřenou dohodu o srážkách.

1

Zaměstnavatel může provést srážku ze mzdy zaměstnance i ve prospěch třetí strany, ale opět jen na základě dohody o srážkách ze mzdy. V tomto případě dohodu o srážkách ze mzdy předkládá zaměstnavateli zaměstnanec nebo věřitel, zaměstnavatel tedy není účastníkem dohody, ale má zákonnou povinnost platbu na základě této dohody realizovat ze mzdy zaměstance.

2

Ať už zaměstnatel je nebo není účastníkem dohody o srážkách ze mzdy, vždy musí být tato dohoda učiněna písemně ve dvou stejnopisech v případě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem – po jednom stejnopisu pro obě zúčastněné strany v dohodě, respektive ve třech stejnopisech v případě dohody mezi věřitelem a dlužníkem, tedy zaměstnancem – po jednom stejnopisu pro obě zúčastněné strany v dohodě a jeden stejnopis pro zaměstnavatele, který musí platbu na základě dohody realizovat.

3

Dohoda o srážkách ze mzdy by měla obsahovat vymezení zúčastněných stran – v případě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem tedy název a sídlo zaměstnavatele a jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt zaměstnance, v případě dohody mezi zaměstnancem a jeho věřitelem, zde musí být uvedeny identifikační údaje dlužníka (zaměstnance) a věřitele. Navíc je zde potřeba uvést i identifikační údaje zaměstnavatele, který vyplácí dlužníkovu mzdu a má tudíž provést srážku ze mzdy.

4

Dále je zde třeba uvést částku srážky a to, kdy bude tato částka ze mzdy odvedena. Také je vhodné uvést důvod provádění srážky, tedy specifikovat, proč vznikla potřeba srážet určitou částku ze mzdy.

5

Smlouva musí být vlastnoručně podepsána oběma zúčastněnými stranami a opatřena datem a místem podpisu.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak okamžitě zrušit pracovní poměr
Jak okamžitě zrušit pracovní poměr
Pracovní poměr může skončit jen na základě skutečností, které vymezuje zákon. A jedním z nich je i okamžité zrušení pracovního poměru. Tohoto institu…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.