1

Zaměstnavatel může provést srážku ze mzdy zaměstnance i ve prospěch třetí strany, ale opět jen na základě dohody o srážkách ze mzdy. V tomto případě dohodu o srážkách ze mzdy předkládá zaměstnavateli zaměstnanec nebo věřitel, zaměstnavatel tedy není účastníkem dohody, ale má zákonnou povinnost platbu na základě této dohody realizovat ze mzdy zaměstance.

2

Ať už zaměstnatel je nebo není účastníkem dohody o srážkách ze mzdy, vždy musí být tato dohoda učiněna písemně ve dvou stejnopisech v případě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem – po jednom stejnopisu pro obě zúčastněné strany v dohodě, respektive ve třech stejnopisech v případě dohody mezi věřitelem a dlužníkem, tedy zaměstnancem – po jednom stejnopisu pro obě zúčastněné strany v dohodě a jeden stejnopis pro zaměstnavatele, který musí platbu na základě dohody realizovat.

3

Dohoda o srážkách ze mzdy by měla obsahovat vymezení zúčastněných stran – v případě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem tedy název a sídlo zaměstnavatele a jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt zaměstnance, v případě dohody mezi zaměstnancem a jeho věřitelem, zde musí být uvedeny identifikační údaje dlužníka (zaměstnance) a věřitele. Navíc je zde potřeba uvést i identifikační údaje zaměstnavatele, který vyplácí dlužníkovu mzdu a má tudíž provést srážku ze mzdy.

4

Dále je zde třeba uvést částku srážky a to, kdy bude tato částka ze mzdy odvedena. Také je vhodné uvést důvod provádění srážky, tedy specifikovat, proč vznikla potřeba srážet určitou částku ze mzdy.

5

Smlouva musí být vlastnoručně podepsána oběma zúčastněnými stranami a opatřena datem a místem podpisu.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
5
Average: 5 (3 votes)