Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat plná moc pro přihlášení auta a změny | rady

Jak má vypadat plná moc pro přihlášení auta a změny | rady. Plná moc zmocňuje další subjekt, aby jednal ve vašem zájmu. V případě, že budete chtít registrovat nové firemní vozidlo, převést jej, odhlásit, změnit či zrušit zástavní právo či leasing, můžete zajistit, aby vše zařídil třeba váš zaměstanec. Stačí k tomu následující plná moc.

Co je potřeba

stvrzující podpisy účastníků

1

Jaké strany plnou moc uzavírají

Pro plnou moc vám postačí jeden arch papíru, kterou podepíšete. Dáváte tak zmocněnci jednat ve vašem zájmu. Na straně jedné stojí vaše firma, na straně druhé zmocněnec. Do čela strany vepište údaje o vaší firmě i i osobě zmocněnce. Například v takovéto podobě:

Kadeřábek s.r.o. IČ: 2546885

Se sídlem: Janouškova 249/11, Praha 7, 170 00

Jednající: Markem Novotným, jednatelem společnosti dále Zmocnitel

zmocňuje tímto Zmocněnce:

společnost Nošice s.r.o. IČ: 2466779

Se sídlem: Domácí 230, Praha 5, 150 00

Jednající: Ivetou Limešovou, jednatelkou společnosti

2

Dále uvedeme, v jaké věci má zmocněnec jednat. V našem případě:

aby Zmocnitele zastupoval ve věci registrace či změny v evidenci motorových vozidel vedené Magistrátem hlavního města Prahy.

3

Konkretizujeme úkony a vozidlo. Například:

Tato plná moc se konkrétně uděluje k:

- při přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel, a to konkrétně vozidla Škoda Fabia, výrobní číslo SAUTXT7J33A111275

- při odhlášení vozidla z evidence motorových vozidel, a to konkrétně vozidla Fiat Punto, výrobní číslo VYATVT6H67A224999

4

Na konci je datum a informace o účastnících, například v této podobě:

V Praze 13.11.2009 Zmocnitel Kadeřábek s.r.o. Marek Novotný, jednatel RČ: 650220/4467 č. OP: 101335145

Zmocnění přijímám Nošice s.r.o. Iveta Limešová, jednatelka a samozřejmě podpisy

Pro jednání před úřady je vhodné na plné moci podpisy jak zmocněnce tak zmocnitele notářsky nebo úředně ověřit.
Důležité je také uvést, po jakou dobu zplnomocnění k uvedenému právnímu úkonu trvá.

V plné moci se musí vždy přesně a výslovně objevit, na které úkony se pověření vztahuje.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak napsat darovací smlouvu | rady
Jak napsat darovací smlouvu | rady. Darovací smlouva je oboustranný právní vztah, jehož znaky jsou bezúplatný převod vlastnictví nemovitosti či movité…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.