Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat předmanželská smlouva| rady

Jak má vypadat předmanželská smlouva| rady. Svatba je zlomovou životní událostí. Výdobytek dnešní doby – předmanželská smlouva, dorazil také k nám. Jak by měla předmanželská smlouva vypadat? Jak ji nejlépe sestavit, aby ochránila práva obou ze zúčastněných stran? V následujících řádcích naleznete podstatné informace, jak má předmanželská smlouva vypadat.

1

Smluvní strany

Předmanželskou smlouvu musíte sestavit formou notářského zápisu, jinak je neplatná. V úvodu smlouvy je tedy potřeba učinit prohlášení notáře o ověření totožnosti žadatelů a jejich způsobilosti k právním úkonům. Následně jsou uvedeny osobní údaje smluvních stran: jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště. Smluvní strany jsou ve smlouvě dále vedeny jako „snoubenec“ na straně jedné a „snoubenka“ na straně druhé, společně jsou vedeni dále jen jako „snoubenci“.

Základní údaje

Zde uveďte přesný termín a místo konání sňatku.

2

Rozhodování ve věcech majetkových

V této části smlouvy blíže určujete kritéria, pomocí nichž v případě rozvodu dokážete rozlišit, které věci spadají do vašeho výlučného vlastnictví a které se stávají součástí společného jmění manželů. Tato kritéria je nutné dobře promyslet a nadefinovat je. Můžete zde také zahrnout výlučné vlastnictví sekundární nemovitosti. Pokud při koupi nemovitosti a jejím následném zápisu do Katastru nemovitostí předložíte opis notářského zápisu této předmanželské smlouvy, nevzniká druhé straně nárok na ideální polovinu této nemovitosti, protože nespadá do společného jmění manželů.

3

Závazky vzniklé a vznikající v době manželství

Pokud jeden ze snoubenců nebude schopen dostát svým závazkům, které vzniknou v průběhu manželství, není možné vést proti oběma manželům exekuci. Lze si zde také určit maximální částku, do které je možné vymáhat exekuci prostřednictvím prodeje majetku. Snoubenci mohou nezávisle na sobě a bez vědomí druhého čerpat půjčky a úvěry, poskytovat záruky sobě i druhým, pouze však do výše hodnoty svého vlastního majetku. Zároveň nesmí těmito kroky ohrozit morálně či jinak druhého snoubence.

4

Společná jednání v době manželství

Zde uveďte právo na svůj kariérní růst, kvalifikaci a růst osobnosti. Také zde můžete uvést činnosti, na kterých se během manželství nechcete společně podílet. Může se například jednat o:

- účast na společném nabývání nemovitostí

- účast na jednání právnických osob

- společné podnikání, spolupráce

- účast na jednání o nákupu či prodeji jednotlivého majetku do …………. Kč

- účast na jednání či prodeji souboru majetku do …………….. Kč

5

Děti z manželství

Hlavním důvodem sporů při rozvodových tahanicích je vedle dělení majetku, svěření nezletilých dětí do péče jednoho z manželů a určení výše alimentů. V předmanželské smlouvě si můžete určit výši měsíčního výživného, ke které se oba snoubenci zavazují. O svěření do péče a konečné výši alimentů rozhoduje soud. Tato smlouva o svěření nezletilých dětí do péče nerozhoduje, může však rozhodnutí soudu ovlivnit.

6

Závěrečná ustanovení předmanželské smlouvy

Jedná se o závěrečné prohlášení notáře obsahující obecná ustanovení a prohlášení o způsobu vyhotovení notářského zápisu předmanželské smlouvy. Uveďte zde také datum uzavření smlouvy, datum, kdy smlouva nabývá platnosti. Podpisové doložky se netýkají pouze snoubenců, ale také notáře!

Tento soupis rad má pouze informativní charakter, pokud řešíte obdobnou situaci, obraťte se na právníka. Určitě předmanželskou smlouvu nepodceňujte. V budoucnu byste mohli litovat.

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak sepsat závěť | rady
Jak sepsat závěť | rady. I když je smrt pro naši společnost víceméně tabu, pořízení závěti se ukazuje v mnoha případech jako rozumný krok. Závěť…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.